Regler om barselsorlov og barselsdagpenge

Reglerne for barselsorlov i Danmark tager højde for 3 elementer: graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov.

Graviditets- og barselsorlov er en beskyttelsesperiode specifik møntet på moderen før og efter fødslen, mens forældreorloven er rettet mod begge forældre.

  • Mor: 4 uger før fødslen + 14 uger efter fødslen
  • Herefter 32 uger til valgfri fordeling mellem mor og far
  • Far: 2 uger (valgfrit indenfor 14 uger efter fødslen)

Kvinden

Kvinden har ret til barselsorlov fra 4 uger før fødslen til 14 uger efter fødslen. Herefter er der 32 uger, som manden og kvinden frit kan fordele mellem sig. Man kan vælge at holde de 32 ugers barsel sammen eller i forlængelse af hinanden.

Hvis kvinden vælger at tage det hele, så kommer hun op på i alt 46 ugers barsel efter fødslen. Og 50 uger, hvis man regner de 4 uger med, som hun er berettiget til inden fødslen.

Manden

Manden har ret til 2 ugers barsel indenfor 14 uger efter fødslen. De kan afholdes, hvornår manden ønsker det, selvfølgeligt under aftale med arbejdsgiveren, og kan ikke overtages af moderen. 14 uger efter fødslen er der 32 uger, som manden og kvinden kan fordele frit imellem sig.

Manden kan dog vælge at begynde denne orlov, inden de 14 uger efter barnets fødsel er gået. Hvis manden tager fuld barsel, kommer han op på i alt 34 ugers barsel.

Læs mere om: Øremærket barsel til mænd

Tilsammen har kvinden (4+14+(32)) og manden (2+(32)) ret til 52 ugers barselsorlov.

Mulighed for at udskyde barsel

Dele af barslen kan udskydes til senere, eller man kan vælge at tage genoptage arbejdet på halv tid, og dermed gøre de 32 ugers barsel til 64 ugers arbejde på halv tid.

Mulighed for ekstra barsel

Hvis man tæller hele barselsorloven sammen, er der i alt mulighed for at holde barselsorlov 46 uger efter barnets fødsel. Herudover kan man søge om at forlænge sin barsel med 8 uger, hvilket bringer den samlede mængde mulig barsel efter barnet er født op på 54 uger.

Beskæftigede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende har endvidere ret til at forlænge med 6 uger, hvilket bringer det fulde antal mulige barselsuger efter barnets fødsel op på 60 uger.

Det skal dog lige siges, at der er forskellige økonomiske konsekvenser forbundet med at forlænge sin barsel.

Læs mere om: Regler om job og graviditet

 

Løn eller barselsdagpenge

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barseldagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barseldagpenge.

Læs også...
Barsel som selvstændig?

Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:

Alvorligt sygt barn

Hvis dit barn bliver alvorligt sygt, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge.

Læs mere på borger.dk:

Hvem udbetaler barseldagpenge?

Det er den offentlige myndighed Udbetaling Danmark, der udbetaler barseldagpenge. Pengene bliver udbetalt sidste torsdag i måneden.

Du sender en ansøgning om barselsdagpenge, herefter kan du forvente at der går 3 uger før du høre fra Udbetaling Danmark da de har en sagsbehandlingstid på 3 uger. Du får et brev med Digital Post når din sag er behandlet.

I brevet får du at vide, hvor meget du kan få, og hvornår første udbetaling kommer.

Barsel som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle

Som selvstændig erhvervdrivende og medarbejdende ægtefælle er du berettiget til at modtage barselsdagpenge under graviditet, barsel og adoption, hvis du opfylder disse krav:

  • du har haft selvstændig virksomhed i mindst 18 timer om ugen i 6 mdr. indenfor de seneste 12 måneder og hele den sidste måned inden orlovens start
  • hvis du er tidligere lønmodtager medregnes dette i 6 måneders kravet

Hvis du for nylig er blevet selvstændig eller ikke har arbejdet i det omfang, kravet stiller, skal du kontakte Udbetaling danmark for at høre, hvordan din barsel udregnes.

Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Hvor meget du kan få udbetalt i barselsdagpenge afhænger af, hvad din seneste oplyste årsindkomst har været.

Du kan maksimalt få udbetalt, hvad svarer til den fulde barselsdagpenge sats. Pr. d. 2. januar 2017 ligger denne sats på 4.245 kr. pr. uge.

Hvis du tegner en sygeforsikring for selvstændige, så er du garanteret mindst 2/3 af den fulde barselsdagpengesats uafhængigt af din indkomst det forrige år.

Du kan finde flere regler om job og graviditet her

Du kan læse loven om loven om ret til orlov og dagpenge ved barsel