Barsel til mænd?

Øremærket barsel til mænd?

Øremærket barsel til mænd er barsel, der udelukkende kan tages af faren og ikke kan overtages af moderen.

Øremærket barsel til mænd skulle give en større tilknytning mellem far og barn, større fleksibilitet på arbejdsmarkedet samt øget økonomisk og social ligestilling mellem kønnene – både på kort og lang sigt. Men hvorfor tager mændene ikke bare frivilligt barselsorlov?

Stivnede kønsroller på arbejdsmarkedet

Danmark er et af de lande i EU, der fører an, når det kommer til ligestilling mellem de to køn. Men der er stadig en del regler og love, der begunstiger enten kvinder eller mænd. Et af de eksempler, hvor et stivnet kønsrollemønster stadig gør sig gældende, er indenfor barselsområdet. Traditionelt set er det som oftest moderen, der bliver hjemme hos barnet, mens faderen fortsætter sit arbejde. Det sker blandt andet fordi nogle af de regler, der er på området, opretholder den gamle kønsrollefordeling.

Kun to ugers barsel til mænd i Danmark

I Danmark er der kun øremærket to ugers barsel til mænd. Det vil sige barsel, som kvinden ikke kan overtage. Til gengæld er der øremærket 18 uger til kvinderne. Så er der 32 uger, som forældrene frit kan dele mellem sig, men en opgørelse fra HK viser, at mændene ikke tager ret meget barsel ud over de to uger. Kun 30 procent tager mere end to uger, mens hver fjerde slet ikke holder nogen barsel overhovedet. Det er altså stadig som hovedregel kvinden, der afholder det meste af barselsorloven.

Barselsorloven i Danmark er en af de længste

I Danmark har man en af de længste ordninger for barselsorlov – kun overgået af Sverige, hvor man kan forlænge helt op til 16 måneder. I de fleste EU-lande er barselsorloven sådan konstrueret, at den lægger op til, at den ene af forældrene forlader arbejdsmarkedet og passer børn, mens den anden forsørger familien. De fleste lande tilbyder ingen eller meget lidt økonomisk kompensation under barslen.

Et område, hvor Danmark dog ikke er så langt fremme i skoene, er, når det kommer til øremærket barselsorlov til fædrene. I Norge, Sverige og Island er der øremærket barsel til mænd på henholdsvis 5 uger, 2 måneder og 3 måneder. Barselsloven i Danmark giver kun mulighed for længere barsel til mænd.

Kontrol eller ligestilling?

Nogle politikerne argumenterer for at undlade øremærkning af barsel til fædre, da de mener, at barslen ikke skal være tvang, men et frivilligt valg. Mange mener endvidere, at ligestillingen er gået for langt, når den vil have så meget kontrol over den enkelte families ret til bestemmelse. I den modsatte grøft taler de mange fagforeninger samt venstrefløjspolitikere for, at lovgivningen er nødvendig for at legalisere muligheden for fædrebarsel.

Diskussionen handler grundlæggende om ligestilling, for faktum er, at ikke ret mange danske mænd benytter sig af muligheden for at tage en lang barselsorlov. Måske fordi det er almindelig viden, at barselsorloven påvirker karrieren. Derfor vælger mange mænd det fra, mens kvinderne ikke har noget valg. Det er også stadigvæk mænd, der tjener mest, og måske derfor, er det kvinderne, der tager den lange barsel.

Er blåstempling af barselsorlov til fædre nødvendig?

Hos HK mener de, at det er en blanding mellem økonomiske hensyn og stivnede kønsrollemønstre, der er årsag til, at det som regel er moderen, der tager det meste af barselsorloven. Erfaringen fra Island viser nemlig, at i takt med at mere og mere barsel er blevet øremærket til fædrene, tager flere fædre mere af barslen. Dette kunne tyde på, at en af grundene til, at fædrene ikke tager mere barselsorlov i Danmark, er, at det er nødvendigt med en blåstempling af barselsorloven til fædrene inden for virksomhedskulturen, førend fædrene bliver mere interesserede.

Link: http://www.hk.dk/RaadOgStoette/Emner/Barsel/Handel/Far-paa-barsel

Om forfatteren

Jordemoder Berit

Jordemoder Berit

Hele Danmarks jordemoder, Berit Wolff Roed (1977) har arbejdet som jordemoder på sygehuse i Holbæk, Roskilde og Hvidovre, siden hun blev uddannet fra professionshøjskolen i 2010. I 2017 gik hun fuld tid ind på at gøre Gravid.dk til Danmarks bedste informationsside for gravide, og året efter startede hun Gravidklubben som er online forberedelse af gravide og nybagte forældre.

Seneste artikler