Barsel som studerende eller nyuddannet

Barsel som studerende og nyuddannet

Kan jeg få barselsdagpenge som studerende?

Du kan få barselsdagpenge som studerende, hvis du har daglig kontakt med dit barn under barslen og opfylder en af disse situationer:

  • Du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse, hvor du har arbejdet uafbrudt de sidste 13 uger, før du går på orlov, og haft mindst 120 arbejdstimer i de 13 uger, eller
  • du er elev i lønnet praktik under din uddannelse, eller
  • du holder orlov fra din uddannelse, stopper din SU, melder dig ledig i din a-kasse og stiller dig til rådighed, dvs. bliver dagpengeberettiget.

Hvis du går på en uddannelse, hvor du får SU, kan du få ekstra SU-klip, hvis du får et barn.

Kan jeg få barselsdagpenge som nyuddannet?

Du kan få barselsdagpenge som nyuddannet, hvis har daglig kontakt med dit barn under barslen og opfylder et af følgende krav:

  • Du har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst 18 måneder i løbet af den sidste måned op til fødslen, hvis du er mor, og op til du holder orlov, hvis du er barnets anden forælder. Det skal være en uddannelse, som kvalificerer dig til job lige efter endt uddannelse.
  • Du afslutter din uddannelse efter barnet er født, men inden for 46 uger efter fødslen samtidig med, at du har meldt dig ledig og har ret til dagpenge fra en a-kasse.

Vær opmærksom på, at du ikke kan holde orlov efter barnet er fyldt 46 uger.

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Som nyuddannet har du ret til dimittendsatsen, som er

  • 3.190 kr. pr. uge (2021) før barnets fødsel (3.150 kr. i 2020)
  • 3.655 kr. pr. uge (2021) efter barnets fødsel (3.610 kr. i 2020).

Hvis du forsørger andre børn under 18 år, vil du også få udbetalt 3.655 kr. pr. uge (2021) før fødslen. 

Udbetaling Danmark ændrer forsørgerstatus

Udbetaling Danmark ændrer automatisk dine barselsdagpenge til den højere forsørgersats efter dit barns fødsel, hvis du ikke allerede har børn under 18 år, som du forsørger.

Som studerende

Som studerende kan du have ret til barselsdagpenge, hvis du har et lønnet studiejob. Hvor meget du kan få i barselsdagpenge afhænger af, hvor mange timer du arbejder om ugen, og hvor meget du får i timeløn. Har du ikke et studiejob, kan du måske få mere i SU.

Hvis du ikke har fast arbejdstid, beregner Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få. Beregningen laves ud fra gennemsnittet af din timeløn og dit timeantal de seneste fire uger. Hvis din arbejdstid i de fire uger ikke har været sædvanlig, bruger Udbetaling Danmark i stedet gennemsnittet for dine seneste 13 uger.

Hvordan får jeg barselsdagpenge?

Det er din situation, der afgør, hvad du skal gøre for at få barselsdagpenge.

Hvis du er nyuddannet

Er du nyuddannet og har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra en a-kasse, skal du kontakte din a-kasse og fortælle, at du skal på barsel.

A-kassen giver besked til Udbetaling Danmark, som sender et brev med Digital Post. Du bekræfter digitalt, at oplysningerne fra din a-kasse er rigtige. Du skal muligvis også sende en kopi af dit eksamensbevis eller forhåndsgodkendelse fra din vejleder til Udbetaling Danmark, hvor det skal fremgå, hvilken dato du afsluttede uddannelsen eller forventer at afslutte den.

Hvis du er studerende med studiejob

Hvis du har et job ved siden af studiet og opfylder kravene for at få barselsdagpenge, skal du bede din arbejdsgiver om at oplyse Udbetaling Danmark, at du skal på barselsorlov.

Når din arbejdsgiver har oplyst om din barsel, modtager du et brev i Digital Post fra Udbetaling Danmark om, at du skal søge barselsdagpenge samt et link til i selvbetjeningsløsningen ‘Din Barsel’.

Kilde: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/Barsel-studerende-job-nyuddannede

Om forfatteren

Jordemoder Berit

Jordemoder Berit

Hele Danmarks jordemoder, Berit Wolff Roed (1977) har arbejdet som jordemoder på sygehuse i Holbæk, Roskilde og Hvidovre, siden hun blev uddannet fra professionshøjskolen i 2010. I 2017 gik hun fuld tid ind på at gøre Gravid.dk til Danmarks bedste informationsside for gravide, og året efter startede hun Gravidklubben som er online forberedelse af gravide og nybagte forældre.

Seneste artikler