Barselsregler

Barselsregler kan godt virke uoverskuelige – specielt midt i en graviditet. Der er forskellige regler alt efter som du er lønmodtager, selvstændig, studerende eller ledig.

Her får du disse regler forklaret helt simpelt, så du ikke længere bør være i tvivl.

Regler om barselsorlov og barselsdagpenge
Barselsregler
Jordemoder Berit

Regler om barselsdagpenge og barselsorlov

Reglerne for barselsdagpenge og barselsorlov i Danmark tager højde for 3 elementer: graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov. Graviditets- og barselsorlov er en beskyttelsesperiode specifikt møntet på moderen før og efter fødslen, mens forældreorloven er rettet mod begge forældre. Mor: 4 uger før fødslen + 14 uger efter fødslen Herefter 32

Læs mere »
Øremærket barsel til mænd?
Barselsregler
Jordemoder Berit

Barsel til mænd?

Øremærket barsel til mænd er barsel, der udelukkende kan tages af faren og ikke kan overtages af moderen. Øremærket barsel til mænd skulle give en større tilknytning mellem far og barn, større fleksibilitet på arbejdsmarkedet samt øget økonomisk og social ligestilling mellem kønnene – både på kort og lang

Læs mere »
Barsel som studerende og nyuddannet
Barselsregler
Jordemoder Berit

Barsel som studerende eller nyuddannet

Kan jeg få barselsdagpenge som studerende? Du kan få barselsdagpenge som studerende, hvis du har daglig kontakt med dit barn under barslen og opfylder en af disse situationer: Du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse, hvor du har arbejdet uafbrudt de sidste 13 uger, før

Læs mere »
Barsel som selvstændig
Barselsregler
Jordemoder Berit

Barsel som selvstændig?

Kan jeg få barselsdagpenge? Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder disse fem betingelser: Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder. Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov. Der er overskud i din virksomhed. Du har

Læs mere »
Barsel som arbejdsledig
Barselsregler
Jordemoder Berit

Barsel som arbejdsledig?

Hvad sker der hvis jeg er arbejdsledig? Som ledig på barsel modtager man barselsdagpenge i stedet for dagpenge. Hvordan får jeg dagpenge som arbejdsledig? Hvis du har meldt dig ledig i jobcenteret og stillet dig til rådighed i din a-kasse, så du har opnået ret til arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen, skal

Læs mere »
Barsel som lønmodtager
Barselsregler
Jordemoder Berit

Barselsregler som lønmodtager

Er du i arbejde, har du sandsynligvis ret til barselsdagpenge, når du går på barsel. En orlov med barselsdagpenge er inddelt i fire stadier: Graviditetsorlov til moderen på 4 uger før fødslen. Barselsorlov til moderen på 14 uger efter fødslen. Fædreorlov på 2 sammenhængende uger, inden barnet fylder

Læs mere »