Barselsregler

Barselsregler kan godt virke uoverskuelige – specielt midt i en graviditet. Der er forskellige regler alt efter som du er lønmodtager, selvstændig, studerende eller ledig.

Her får du disse regler forklaret helt simpelt, så du ikke længere bør være i tvivl.

Regler om barselsorlov og barselsdagpenge

Regler om barselsdagpenge og barselsorlov

Reglerne for barselsdagpenge og barselsorlov i Danmark tager højde for 3 elementer: graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov. Graviditets- og barselsorlov er en beskyttelsesperiode specifikt møntet på moderen før og efter fødslen, mens forældreorloven er rettet mod begge forældre. Mor: 4 uger før fødslen + 14 uger efter fødslen Herefter 32 …

Regler om barselsdagpenge og barselsorlov Læs mere »

Øremærket barsel til mænd?

Barsel til mænd?

Øremærket barsel til mænd er barsel, der udelukkende kan tages af faren og ikke kan overtages af moderen. Øremærket barsel til mænd skulle give en større tilknytning mellem far og barn, større fleksibilitet på arbejdsmarkedet samt øget økonomisk og social ligestilling mellem kønnene – både på kort og lang …

Barsel til mænd? Læs mere »

Barsel som selvstændig

Barsel som selvstændig?

Kan jeg få barselsdagpenge? Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder disse fem betingelser: Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder. Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov. Der er overskud i din virksomhed. Du har …

Barsel som selvstændig? Læs mere »

Barsel som arbejdsledig

Barsel som arbejdsledig?

Hvad sker der hvis jeg er arbejdsledig? Som ledig på barsel modtager man barselsdagpenge i stedet for dagpenge. Hvordan får jeg dagpenge som arbejdsledig? Hvis du har meldt dig ledig i jobcenteret og stillet dig til rådighed i din a-kasse, så du har opnået ret til arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen, skal …

Barsel som arbejdsledig? Læs mere »