Regler om job og graviditet
Barselsregler og rettigheder under en graviditet kan være en kompliceret størrelse.

Regler om job og graviditet

Af Jordemoder Berit
Af Jordemoder Berit

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Reglerne angående barselsorlov er beskrevet i barselsloven fra 2022. Reglerne er minimumsregler, hvilket vil sige, at hvis du er medlem af en fagforening, kan det være, der gælder særlige og mere begunstigede regler for dig.

I artiklen finder du overblik over de grundlæggende regler, samt dine rettigheder.

Her er nogle helt grundlæggende regler, når det kommer til graviditet og job:

  • Under din graviditet er der en regel om, at du skal underrette din arbejdsgiver om din graviditet senest 3 måneder før din termin samt om, hvornår du har tænkt dig at gå fra på barsel.
  • For faderen gælder det, at han skal underrette arbejdsgiver senest 4 uger før termin, om han ønsker at afholde 2 ugers barsel lige efter fødslen. Hvis faderen senere ønsker at afholde barselsorlov med barnet, så skal han fortælle sin arbejdsgiver om dette senest 8 uger efter fødslen.
  • Ligeledes gælder det for kvinder, at du senest 8 uger efter fødslen skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du har tænkt dig at vende tilbage til arbejdet.

Rettigheder under graviditet

  • Alle gravide har ret til at gå fra på barsel 4 uger før forventet termin. Der er dog nogle, der kan gå fra 8 uger før, hvis deres overenskomst eller arbejdsplads tillader det.
  • Hvis du har fravær på jobbet pga. graviditet uden for livmoderen, anses dette for uarbejdsdygtighed i forhold til sygedagpengeloven.
  • Hvis du har fravær på jobbet pga. abort, falder dette ikke ind under sygedagpengeloven. Men der findes en anden regel for dette fravær under Barselsloven, som siger, at hvis du aborterer efter udgangen af 21. uge, betragtes aborten juridisk set som en dødfødsel. Det giver ret til 14 ugers fravær fra arbejdspladsen for både moderen og faderen.
  • Kvinden har ret til at gå til jordemoder- og lægeundersøgelser under graviditeten, hvis ikke det kan placeres uden for arbejdstiden. Dette tæller som fravær.
  • Hvis man bliver syg på grund af sin graviditet og ikke kan fortsætte sit arbejde, kan man blive sygemeldt. Dermed er man berettiget til fuld løn.
  • En virksomhed har pligt til at omplacere en gravid eller en forælder på barselsorlov, hvis virksomhedens forhold ændrer sig i perioden – fx på grund af dårlig økonomi eller omstrukturering. Det er ikke tilladt at fyre personer af de ovennævnte grunde, mens de er gravide eller på barselsorlov. Hvis man bliver fyret under sin graviditet eller barsel, skal virksomheden bevise, at fyringen ikke skete på grund af graviditet og/eller barsel.

Her finder du Barselsloven