Regler om barselsorlov og barselsdagpenge
Bliv klog på reglerne omkring barsel og barselsdagpenge.

Regler om barselsdagpenge og barselsorlov

Picture of Af Jordemoder Berit
Af Jordemoder Berit

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Reglerne for barselsdagpenge og barselsorlov i Danmark tager højde for at orloven deles ligeligt imellem forældrene, efter barnet er født. Inden fødslen har moderen ret til graviditetsorlov. Læs mere om barselsregler i artiklen.

Graviditetsorlov er en beskyttelsesperiode specifikt møntet på moderen før fødslen, mens barselsorloven er rettet mod begge forældre.

  • Mor: 4 uger før fødslen + 24 uger efter fødslen (heraf er 11 uger øremærket)
  • Far eller medmor: 24 uger efter fødslen (heraf er 11 uger øremærket)

Hvis du har brug for mere end artiklen her giver dig, kan du som Basis medlem af Gravid.dk få mulighed for at tilgå et online kursus, som hjælper dig med at kende barselsreglerne, så I kan vælge den fordeling der passer jeres familie. Du kan også booke en konsultation med Jordemoder Berit, hvor I blandt andet kan snakke om barselsorlov, dette kræver Plus medlemskab, du kan melde dig ind her.

Den gravide

Kvinden har ret til barselsorlov fra 4 uger før forventet termin. Herefter har kvinden 24 uger som deles op i 2 ugers øremærket barsel, som skal holdes lige efter fødslen. I de resterende 22 uger er der yderligere 9 uger, som er øremærket til moderen. De resterende 13 uger, kan overdrages til den anden forældre.

Partner

Gravid. Dk anbefaler coocon

Manden har ret til 2 ugers barsel inden for 14 uger efter fødslen. De kan afholdes, hvornår manden ønsker det, selvfølgeligt efter aftale med arbejdsgiveren. Disse uger kan ikke overtages af moderen da de er øremærket til far eller medmor. Herudover har far/medmor ret til yderligere 22 ugers barsel, hvoraf 9 af ugerne er øremærket til far/medmor.

Læs mere om: Øremærket barsel til mænd

Tilsammen har et par ret til 52 ugers barsel, (4 + 24 + 24) med barselsdagpenge. Hvis man ønsker mere orlov, har man ret til at forlænge orloven med 8 eller 14 uger, men disse uger er uden løn eller barselsdagpenge.

Mulighed for at udskyde barsel

Dele af barslen kan udskydes til senere, eller man kan vælge at genoptage arbejdet på halv tid. Der gælder lidt forskellige regler for udskydelse af orlov afhængig af om man er mor eller far/medmor, samt hvilke ugers orlov der er tale om.
Grundlæggende gælder det dog for moderen at hun kan udskyde op til 5 ugers orlov, uden særlig aftale med arbejdsgiver, ønskes flere ugers orlov udskudt, skal der indgåes aftale med arbejdsgiver herom.
For far/medmor gælder det at op til 13 ugers orlov kan udskydes.

Fælles gælder det dog, at orloven skal afholdes inden barnet fylder 9 år, og afholdelse skal varsles til arbejdsgiver i god tid.

Mulighed for ekstra barsel

Hvis man tæller hele barselsorloven sammen, er der i alt mulighed for at holde barselsorlov 46 uger efter barnets fødsel. Herudover kan man, som tidligere skrevet, søge om at forlænge sin barsel med 8, hvilket bringer den samlede mulige barsel op på 54 uger efter barnet er født.

Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende har endvidere ret til at forlænge med 6 uger, hvilket bringer det fulde antal mulige barselsuger op på 60 uger efter barnets fødsel.

Det skal dog lige siges, at der er forskellige økonomiske konsekvenser forbundet med at forlænge sin barsel.

Løn eller barselsdagpenge

Om du får løn eller barselsdagpenge under barslen er forskelligt. Alle lønmodtagere har ret til 14 uger med løn efter fødslen og nogle er endda så heldige, at deres overenskomst gør, at de får løn i helt op til 26 uger. Herefter overgår man til barselsdagpenge. Det er altså din overenskomst, der afgør, om du kan få løn eller barselsdagpenge under barslen.

Ligesådan er der overenskomster, som gør, at nogle kvinder kan gå på barsel allerede 8 uger inden forventet termin med fuld løn.

Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:

Hvem udbetaler barseldagpenge?

Det er den offentlige myndighed, Udbetaling Danmark, der udbetaler barseldagpenge. Pengene bliver udbetalt sidste torsdag i måneden.

Du sender en ansøgning om barselsdagpenge, herefter kan du forvente, at der går 3 uger, før du hører fra Udbetaling Danmark, da de har en sagsbehandlingstid på 3 uger. Du får et brev med Digital Post, når din sag er behandlet.

I brevet får du at vide, hvor meget du kan få, og hvornår første udbetaling kommer.

Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Det kommer an på din situation, hvor mange penge du kan få, når du holder barsel. På Borger.dk kan du se hvor meget du har ret til.

Hvis du tegner en sygeforsikring for selvstændige, så er du garanteret mindst 2/3 af den fulde barselsdagpengesats uafhængigt af din indkomst det forrige år.

Du kan finde flere regler om job og graviditet her

Du kan læse loven om ret til orlov og dagpenge ved barsel

Alvorligt sygt barn

Hvis dit barn bliver alvorligt sygt, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge.

Læs mere på borger.dk: