Gravide og alkohol

Gravide og alkohol

Hvordan er det med gravide og alkohol? Må du tage et glas rødvin til fødselsdagen osv? I denne artikel kommer jordemoder Berit med råd som er gode at følge.

Fakta om alkohol og graviditet

Efter at det i mange år har heddet sig, at ’et enkelt glas engang imellem, det skader ikke’, så anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide, ikke drikker alkohol overhovedet. Dette sker, fordi alkohol kan forårsage skader på fostret i alle stadier af graviditeten, og fordi det ikke er muligt at sætte en nedre grænse for, hvor lidt alkohol der kan drikkes, uden det udgør en risiko. Al indtagelse af alkohol udgør i princippet en risiko for barnet.

Flere forskellige undersøgelser fra forskellige lande viser, at selvom der er en meget lille risiko for fosterskader ved indtagelse af under 1 genstand om dagen, kan det ikke udelukkes. Derfor lyder anbefalinger på ingen alkohol under graviditeten.

Undersøgelser viser, at 3 ud af 4 kvinder synes, det er ok at indtage alkohol under graviditeten. Sundhedsstyrelsen forsøger med deres ’nye’ retningslinjer at skabe en fælles bevidsthed om, at det ikke er ok at drikke alkohol under graviditeten – og håber derved at omvende den generelle opfattelse af graviditet og alkohol.

Påvirkning af barnet

Når en gravid kvinde indtager alkohol, opnår hun en koncentration af alkohol i blodet afhængig af, hvor meget alkohol hun indtager, i forhold til hvor stor hun er, og over hvor lang tid alkoholen indtages. Den koncentration af alkohol den gravide opnår ved at drikke, den opnår barnet også. Moderkagen sørger nemlig for en overførsel af næringsstofferne i moderens blod til fostrets blod.

Det skadelige for barnet ligger netop i koncentrationen af alkohol i blodet. Fostrets hjerne er den, der er mest påvirkelig af alkoholen. Hjernen udvikler sig allermest i første trimester, mens den undergår en enorm vækstspurt i tredje trimester. Det er i disse perioder, at risikoen for alkoholskader på hjernen er størst. Skaderne af alkohol kan være meget forskellige. Det kan være psykiske skader, der først viser sig, når barnet er blevet ældre, eller det kan være alvorlige fysiologiske skader. Et alkoholindtag på 1-2 genstande om dagen øger desuden risikoen for abort, for tidlig fødsel og dødfødsel.

De gravides alkoholforbrug

De fleste kvinder sætter deres forbrug af alkohol ned, når de opdager, de er gravide. Men en undersøgelse viser, at i andet trimester, så har hver fjerde gravide kvinde drukket mere end én genstand i døgnet mindst en gang. Og 40% af de adspurgte gravide har oplevet at have drukket mere end 5 genstande mindst én gang, siden de blev gravide. Det er disse kvinder, der, selvom de ikke placerer sig indenfor den ’normale’ risikogruppe, alligevel kommer til at udgøre en væsentlig risiko for deres barn. Og det er denne gruppe, som Sundhedsstyrelsen forsøger at minimere ved at bringe mere kontante regler på banen.

Man kan ikke ’spare sammen’ og drikke flere genstande ved én lejlighed, for så at være afholdende ved andre. For det er koncentrationen af alkohol i blodet, der skaber skaderne. Flertallet af kvinder i den fertile alder har et normalt alkoholforbrug, der er så stort, at det potentielt kan udføre skader på et foster. Derfor er det en god idé at lægge alkoholen helt på hylden, hvis man planlægger at blive gravid. For man kan ubevidst komme til at skade sit barn, inden man opdager, at man er gravid.

Links: Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

Om forfatteren

Andre læser lige nu

Seneste indlæg

Find os på Facebook