Hjemmefødsel

Hjemmefødsel

Et alternativ til at føde på hospitalet er at føde hjemme hos sig selv. Det er faktisk en mulighed flere og flere familier vælger i dag.

De fleste finder det i dag naturligt at føde på hospitalet, men der er nogen, der anskuer centraliseringen af fødslerne på de store hospitaler, samt det dalende antal af hjemmefødsler, som et udtryk for en sygeliggørelse af fødslen. Efterhånden tror mange kvinder ikke, at fødslen kan foregå uden medicinering og moderne teknik ved hånden. Men hjemmefødslen er et ærligt alternativ, der statistisk set nedbringer risikoen for epiduralblokade og kejsersnit.

I Holland føder 30% hjemme, i DK knap 3%

I Holland foregår ca. 30% af alle fødsler hjemme. Til sammenligning foregår kun ca. 3% af alle fødsler i Danmark hjemme. Det svarer til ca. 2000 danske hjemmefødsler om året, mens Holland tegner sig for ca. 56.000 hjemmefødsler om året. Antallet af hollandske hjemmefødsler ligger ikke langt fra det samlede antal af danske fødsler om året, der i 2015 lå på ca. 62.000.

I en undersøgelse som jordemoder, Karen Ingversen, har lavet over forskellen på fødselsforløbene i Danmark og Holland, viser det sig, at antallet af fødsler, der ender med kejsersnit ligger på 22% i Danmark, imod et antal på 15% i Holland. I Holland er antallet af fødsler, hvor der vælges epiduralblokade ligeledes væsentlig mindre end i Danmark. Epiduralen forekommer ved 21% af de danske fødsler, mens den kun anvendes ved 7,3% af de hollandske fødsler.

Undgå flytning midt under fødslen

En af de store fordele ved hjemmefødsel er, at den foregår i væsentligt mere rolige og velkendte omgivelser. Den fødende kan under hjemmefødslen tage den med ro og skal ikke igennem en stressende flytning fra hjem til hospital midt under fødslen. Derudover er der under hjemmefødslen en jordemoder til stede i hjemmet under hele forløbet. En jordemoder der udelukkende skal koncentrere sig om den fødende, uden at skulle varetage andre fødsler samtidig, sådan som det ofte er tilfældet med fødsler på hospitalet.

Regler for hjemmefødsel i DK

Imidlertid er der også negative sider ved en hjemmefødsel. Muligheden for smertelindring med epiduralblokade er ikke til stede. Og hvis der opstår komplikationer under en hjemmefødsel, kan det være nødvendigt at tage på hospitalet. Derfor er det i Danmark sådan, at det kun er gravide kvinder med et normalt graviditetsforløb, og som føder inden for den normale ramme af 38.-42. uge, der kan komme i betragtning til en hjemmefødsel.

Se en video fra Region Midtjylland om et pars hjemmefødsel

At føde med en kendt jordemoder

Noget af det positive ved en hjemmefødsel er, at det giver mere tryghed og ro, idet omgivelserne og personerne i mange tilfælde er kendte. Men den vigtigste faktor i den store forskel mellem danske og hollandske fødende er ifølge Ingversen, at der i Holland er garanteret den fødende en kendt jordemoder. Den fødende kommer næsten altid til at føde med en af de jordemødre, som hun har gået til konsultation hos. Dette udgør en afgørende forskel i den fødendes behov. Herhjemme arbejdes der på forskellige måder med de positive sider af den hollandske fødepolitik.

Eksperimenter med hjemmefødselsteams i DK

Ifølge ’Lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp’ har alle kvinder krav på at få stillet en gratis jordemoder til rådighed ved en fødsel i hjemmet. På Fyn, i Aalborg og på Sjælland er der blevet dannet særlige teams af jordemødre, der er specialiserede i at tage sig af hjemmefødsler. Undersøgelser viser, at de steder i landet, hvor der findes hjemmefødselsteams, ligger frekvensen af hjemmefødsler højere end andre steder. I Aalborg, hvor der udover et hjemmefødselsteam også stilles en kendt jordemoder til rådighed, er hjemmefødselsprocenten et godt stykke over landsgennemsnittet.

Om forfatteren

Jordemoder Berit

Jordemoder Berit

Hele Danmarks jordemoder, Berit Wolff Roed (1977) har arbejdet som jordemoder på sygehuse i Holbæk, Roskilde og Hvidovre, siden hun blev uddannet fra professionshøjskolen i 2010. I 2017 gik hun fuld tid ind på at gøre Gravid.dk til Danmarks bedste informationsside for gravide, og året efter startede hun Gravidklubben som er online forberedelse af gravide og nybagte forældre.

Prøv Gravidklubben gratis

Få jordemoderhjælp, kurser, e-bøger, lynguides, ugentlige live sessioner – ALT SAMMEN FOR GRAVIDE OG NYBAGTE FORÆLDRE

Læs mere om Gravidklubben her eller prøv den gratis i 7 dage

Halvårligt

INKL. GAVEKORT PÅ 250,- TIL VORES FORLØB
PRØV GRATIS I 7 DAGE
kr 99,- / MÅNED Betal kr. 595,- nu og spar 50% ift. et månedsmedlemskab
  • Få alt: Kurser, konsultationer, e-bøger mm.
  • Én-til-én sparring med jordemoder Berit
  • 7 dages gratis prøveperiode - uden forpligtelser
  • Velkomstgave på 250 kr. til et valgt frit forløb hos Berit
Anbefalet

Månedligt

PRØV GRATIS I 7 DAGE
kr 199,- / MÅNED Betal kr. 199,- pr. måned du er medlem
  • Få alt: Kurser, konsultationer, e-bøger mm.
  • Én-til-én sparring med jordemoder Berit
  • 7 dages gratis prøveperiode - uden forpligtelser

Seneste artikler