Logo Gravid.dk
Hvorfor bliver danske børn overvægtige, og hvor stort er problemet?
Hvorfor bliver nogle børn overvægtige?

Hvorfor bliver danske børn overvægtige, og hvor stort er problemet?

Af Jordemoder Berit
Af Jordemoder Berit

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Udviklingen af overvægt hos børn

Der sker for øjeblikket en stigning i antallet af overvægtige børn. Selvom vi i Danmark stadigvæk er ca. 20 år efter USA på dette område, så er tallene alarmerende.

For drengenes vedkommende, er der siden 80’erne sket en fordobling af overvægtige børn, mens der for pigernes vedkommende er sket en stigning med 20%. Overvægt i børne- eller teenageårene har stor betydning for sundheden i voksenalderen. Drenge, der har været overvægtige som teenagere, har langt større sandsynlighed for at dø af en blodprop i hjertet eller hjernen, ligesom de også har en betydelig større risiko for at udvikle dødelig kræft i tyktarmen.

Blandt voksne danskere er antallet af svært overvægtige (BMI over 30) også steget jævnt. I 1987 var dette tal 5%, men det i 2005 var steget til 11%.

Årsager til overvægt

Ifølge Bente Klarlund Pedersens bog: Børn og motion, så har børns kondital verden over ligget stabilt fra 1930’erne og indtil 1990’erne. I 1990’erne begyndte det gennemsnitlige kondital at falde, men samtidig skete der en polarisering, sådan at flere børn og flere børn fik et ekstremt dårligt kondital.

Der er tilsyneladende ikke sket et fald i børns fritidsaktiviteter i de sidste 10 år. Der, hvor der er sket en stor omvæltning, er i den periode, hvor børn ikke dyrker sport. Børn har siden 1990’erne tilbragt flere og flere timer foran fjernsynet og computeren. Stillesiddende aktiviteter har taget over, og årsagerne er mange. Travlheden i hverdagen, færre børn pr. husholdning, mediernes stigende popularitet osv. Der kan dog skilles nogle væsentlige årsager fra, der helt sikkert er skyld i børnenes faldende kondital og stigende BMI:

  • TV/Internet/Computerspil
  • Junk food/sodavand/chips og slik
  • Stigende portionsstørrelser
  • Kørsel af børn

Der er påvist en direkte sammenhæng mellem fjernsyn og fedme. I en undersøgelse viste det sig, at børn, der så fjernsyn mere end 4 timer om dagen, havde et langt større BMI end børn, der så fjernsyn mindre end 2 timer om dagen. Derfor er det en god ide at begrænse adgangen til fjernsyn.

I dag indtager børn, men også voksne, betydelig mere usund mad end tidligere. Indtaget af pizza, burgere, hotdogs, sodavand og slik er steget med ca. 33 % fra 1995-2000. Samtidig er portionsstørrelserne steget, både med hensyn til sodavand, der er skiftet fra 1½ liters flasker til 2 liters flasker. Slikposerne bliver større, og McDonalds’ menuer bliver stadig større.

Flere forældre kører i dag deres børn til og fra skole og institutioner. Antallet af børn, der selv cykler i skole, er i perioden 1995-2002 faldet med 30%. Årsagerne til at færre cykler kan blandt andet skyldes større travlhed i familien samt færre børn pr. husholdning. Samtidig er der jo logisk nok også kommet flere biler på vejene.

Konsekvenser af overvægt hos børn

Gammelmandssukkersyge er et andet udtryk for type 2 diabetes. For ca. 10 år siden så man fortrinsvis gammelmandssukkersyge hos mænd over 40 år, derfor navnet gammelmandssukkersyge. Indenfor de sidste år er der blevet observeret flere og flere tilfælde af børn, især i USA, der udvikler denne sygdom.

Sygdommen betyder, at kroppen har svært ved at optage sukkerstof i musklernes celler, og derfor bliver sukkerindholdet i blodet for højt. Dette fører til træthed, tørst, svimmelhed og et generelt dårligt velbefindende. Med sygdommen sker en forøget risiko for en lang række helbredstilstande, så som blodpropper og dårligt syn. Sygdommen er en direkte årsag af en dårlig livsstil, da den opstår pga. fedme og for meget inaktivitet.

Samtidig med de fysiske problemer forbundet med overvægt, så døjer mange overvægtige børn med problemer som mobning og lavt selvværd. Overvægtige og inaktive børn er mere stressede end aktive børn. De er også mere ensomme, mere hjælpeløse, mere trætte og mindre glade end andre børn. Fedme har altså en væsentlig negativ betydning på den almene, hverdagslige trivsel for de overvægtige børn.

Overvægt og social arv

Nu skulle man tro, at overvægt hænger sammen med den vestlige verdens overflod og rigdom i forhold til resten af verden, da man ikke ser tilsvarende problemer med overvægt i fattigere lande. Men overvægt blandt børn i den vestlige verden har paradoksalt nok vist sig overvejende at være et problem for den fattige del af befolkningen.

Gennem undersøgelser er det blevet bevist, at børn og motion hænger nøje sammen med den sociale arv. Op til 9-10 års alderen dyrker alle børn omtrent lige meget motion. Men fra 9-10 års alderen begynder børn af dårligt stillede forældre at falde fra. Fra denne alder begynder de at dyrke mindre motion end deres jævnaldrende, og denne tendens fortsætter resten af puberteten.

Læs mere om børn og motion her:
Bente Klarlund Pedersen – Børn og motion

Logo Gravid.dk