Søskendeforhold

Søskendeforhold

Hvordan de forskellige søskende i en familie kommer ud af det med hinanden er interessant, fordi søskendeforholdet har en enorm betydning for, hvordan familien fungerer. Søskendeforholdet er også vigtigt for, hvordan det enkelte barn udvikler sig i familien.

Et dårligt forhold mellem søskende kan virkelig forpeste en familie, men hvad er det egentlig for ting, der påvirker et søskendeforhold i den ene eller den anden retning? Og kan du gøre noget for at forbedre dine børns forhold til hinanden?

Det enkelte barns temperament

Det enkelte barns temperament har en stor betydning for, hvordan dets forhold til sine søskende udvikler sig. Selvom søskende deler 50% af deres kromosomer, så kan de stadigvæk have meget forskellige temperamenter. Gennem undersøgelser er det blevet bevist, at børn med høj aktivitet, lav vedholdenhed og meget stærke følelsesudtryk skaber de største konflikter i søskendeforholdene.

Kombinationen af to søskende med dette temperament skaber store konflikter, og kombinationen af en ældre søskende med et aktivt temperament og en mindre søskende med et roligt temperament skaber også konflikt.

Derimod viser det sig, at kombinationen med en ældre søskende med et roligt temperament og en mindre søskende med et aktivt temperament kan betyde, at den ældre søskende har en beroligende effekt på den mindre søskende. Denne kombination ser ud til at kunne dæmpe konflikterne i et søskendeforhold.

Samlivsproblemer

I familier, hvor forældrene skændes meget, sker der en stigning i konflikterne mellem søskende. Mange undersøgelser har vist, at de voksnes udtryk for vrede medfører en stigning i børnenes vredesudbrud.

Dette påvirker søskendeforholdet negativt, selvom der i nogle tilfælde ses en stigning i omsorgen fra en ældre søskende til de mindre søskende. Dette sker for at ’beskytte’ de mindre søskende mod forældrenes opførsel.

Det har dog vist sig at være yderst afgørende, hvordan forældrene opfører sig overfor børnene. Hvis forældrene, på trods af indbyrdes konflikter eller eksempelvis depression, ikke udviser fjendtlig adfærd overfor deres børn, så bliver søskendeforholdet ikke mærkbart påvirket af de negative elementer i familien.

Den centrale påvirkning på søskendeforholdet er forældrenes direkte opførsel overfor børnene.

Forskelsbehandling

Det er selvfølgelig naturligt, at hvis forældrene behandler deres børn forskelligt, så har det ikke en god effekt på søskendeforholdet. Ofte sker forskelsbehandling af søskende, hvis der er problemer mellem forældrene.

Så danner forældrene ’forældre-barn koalitioner’, hvilket betyder forskel i behandlingen af børnene. I perioder, hvor forældrene ikke fungerer godt sammen, er forældrene heller ikke så gode til at vurdere, hvordan de behandler deres børn. Og derfor ikke så gode til at se, hvis de gør forskel på børnene.

Forældrenes håndteringer af konflikter

Det er meget vigtigt, hvordan forældre tackler konflikter mellem søskende. Hvis forældrene er gode til at bryde konflikterne og på en venlig måde udrede dem, så sker der en forbedring af søskendeforholdet.

I modsætning hertil kommer søskendeforholdet til at lide under det, hvis forældrene overlader børnene til at klare konflikterne selv. I disse situationer vil det ofte føre til, at det ældste barn kommer til at dominere de andre. Hvis forældrene reagerer fjendtligt på børnenes konflikterne, så hjælper det heller ikke på kvaliteten af søskendeforholdet.

Det enkelte barns temperament har som sagt stor betydning for søskendeforholdets kvalitet, men også her spiller forældrenes håndtering en central rolle. Hvis forældrene er gode til at takle et barn med et højt aktivitetsniveau og store følelsesmæssige udbrud på en god og rolig måde, så viser det sig at have en positiv effekt på søskendeforholdet.

Mange psykologer mener, at børn observerer den måde, forældrene løser konflikter og problemer på, og mere eller mindre ubevidst tilegner sig disse evner. Derfor er det vigtigt, hvordan forældrene opfører sig: både overfor børnene individuelt, overfor børnene, når de er sammen og overfor den anden forælder.

Søskendeforholdets fordele

Søskendeforhold er vigtige for det enkelte barns udvikling af sociale kompetencer. Når søskende leger sammen eller blot er sammen, lærer de af den måde, de opfører sig på overfor hinanden. De lærer ikke blot af den rolle, de selv har, men også af de andres roller. Gode søskendeforhold, men også dårlige søskendeforhold, præget af konflikter, viser sig at være belærende for børn.

Begge typer forhold giver børnene en bedre forståelse for andre mennesker og deres følelser. Og søskendeforholdets blanding af positivt samvær og konflikter giver børn en bedre evne til at beherske sig selv, håndtere konflikter og vrede, samt til at agere socialt, bekymre sig om og støtte andre mennesker.

Inspiration til artiklen er med baggrund i:

Sibling Relationship Quality: Its Causes and Consequences af Gene H. Brody

Om forfatteren

Jordemoder Berit

Jordemoder Berit

Hele Danmarks jordemoder, Berit Wolff Roed (1977) har arbejdet som jordemoder på sygehuse i Holbæk, Roskilde og Hvidovre, siden hun blev uddannet fra professionshøjskolen i 2010. I 2017 gik hun fuld tid ind på at gøre Gravid.dk til Danmarks bedste informationsside for gravide, og året efter startede hun Gravidklubben som er online forberedelse af gravide og nybagte forældre.

Seneste artikler