Hvem skal med til min hjemmefødsel?

Hvem skal med til min hjemmefødsel

Hvis I planlægger en hjemmefødsel, tvinges I til at planlægge mange detaljer omkring jeres fødsel, som I måske tager for givet, hvis I føder på et hospital.
Det fører altid noget godt med sig at gennemtænke og reflektere over jeres kommende fødsel. Dette er endnu en af de gode ting ved en hjemmefødsel. I artiklen her finder du gode råd, når det kommer til hvem der skal deltage i fødslen hjemme.

Fødselshjælper

Hvis I vælger at føde hjemme i jeres eget hjem, kan der være mange praktiske ting, der skal styr på før, under og efter fødslen. Det kan derfor være en god ide, at overveje, om I vil have en ekstra hjælper med til jeres fødsel. Det kan være en mor, mormor, farmor, morfar, veninde, søster eller mange andre, som I mener, vil passe ind hos jeres familie.

Det vigtigste, når I inviterer andre med til jeres fødsel, er, at I tænker over hvilken rolle, I ønsker, vedkommende skal have til jeres fødsel. Hvor meget af fødslen må de være med til? Er de der for at gøre specifikke ting eller blot for at være der? Det kunne for eksempel være, de er der for at lave mad, passe børn, rydde op, eller hvad I på forhånd mener er godt for jer og har aftalt.

Det er vigtigt at den eller de personer I vælger at invitere med til jeres fødsel er bekendt med hvilke ønsker I har til vedkommende. Så husk at få forventningsafstemt med den eller de personer I vælger at tage med.

Børn til en hjemmefødsel

Hvis I allerede har børn i familien, er det en god ide at tænke over, om det ville være godt for dem og jer, at de deltager i fødslen.

Hvis de skal være med, og der er tale om små børn, er det en god ide at have en plan B. Hvis det viser sig, at de bliver bange, eller at det er svært at takle ve-arbejdet, når jeres større børn er i huset. Det kan også være en god ide at sørge for at have en med, som KUN er med for at tage sig af jeres barn eller børn. Det skal helst være en, som I ved, jeres barn er tryg ved og som er god til at aflæse jeres barn.

Det kan være en god ide at I Sørger for at barnet har mulighed for at trække sig væk fra fødslen, så kan han eller hun selv vælge at gå til og fra.

For nogen familier er det helt rigtigt at have børn med, så hele familien er samlet, for andre føles det forkert, at børnene er hjemme. Der er intet som er rigtigt eller forkert, det vigtigste er at mor og far er trygge, ved at have barnet med, så føler de fleste børn sig godt tilpas, også  selvom mor skal takle veer og føde en lillebror eller lillesøster.

Læs eventuelt en bog om hjemmefødsel for jeres barn inden fødslen. Et godt forslag til en god og lærerig bog finder du her.

Husdyr til en hjemmefødsel

Hvis I har dyr i huset, er det ligeledes en god ide at overveje, om de skal være hjemme, eller om de skal ud af huset.

Det er meget afhængig af hvilket dyr, I har, samt hvordan dyrets temperament er. Det er jer, der kender jeres dyr bedst, og dermed også jer, der ved bedst, om det er godt for dyret og jer, at de er hjemme eller ude. Det, der er helt sikkert, er, at specielt dyr af hunkøn kan blive påvirket af en fødende kvinde og derfor opføre sig anderledes, end det plejer. Typisk vil det være meget opsøgende på fødslen og forsøge at være så tæt på den fødende som muligt.

Hvis du ønsker flere gode råd om hjemmefødsel, finder du et af jordemoder Berits populære webinar om netop dette emne her.

Om forfatteren

Andre læser lige nu