Hvem kan få en hjemmefødsel?

Hvem kan få en hjemmefødsel

Om du som gravid kan få en hjemmefødsel, er faktisk noget du selv er med til at bestemme. Men rent fagligt er der nogle overvejelser, som er gode at have for øje, hvis du ønsker en tryg og sikker hjemmefødsel. I denne artikel kan du blive klogere på hvornår jordemoderen og lægen vil anbefale dig at føde hjemme.

Alle har ret til fødselshjælp

I Danmark har alle kvinder ret til fødselshjælp; det betyder, at man, hvis man vælger en hjemmefødsel, har krav på, at der skal være en jordemoder til stede.

Men det er altid vigtigt at have sikkerhed ved hjemmefødsel med i overvejelserne og for at jordemoderen og lægen finder det sikkert og dermed kan anbefale dig, at din fødsel foregår hjemme, kræver det at du opfylder betingelserne som du finder herunder.

Betingelser for hjemmefødsel

Herunder ser du hvilke betingelser, du gerne skal opfylde, for at din fødsel hjemme kan blive så sikker som mulig.

• Du skal være sund og rask,
• Du har haft en ukompliceret graviditet
• Du har ”kun” en baby i maven
• Du skal føde til tiden (altså fra uge 37+0 til uge 42+0)
• Du har ikke tidligere født ved kejsersnit.

Hvis du kan svare ja til de 5 ovenstående punkter, opfylder du kravende for, at lægen og jordemoderen kan anbefale dig, at din fødsel foregår hjemme.

I dag er det knapt 3% af alle fødsler i Danmark som foregår som en fødsel i eget hjem. Det er et tal som har haft en stor stigning hen over de sidste 15 år. Dengang var det kun under 1% af alle fødsler, som foregik i hjemmet.

Det at tallet er stigende betyder også, at vi jordemødre bliver mere rutineret i at varetage en hjemmefødsel, hvilket i sidste ende også får sikkerheden til at stige ved en hjemmefødsel.

Men uanset om du opfylder betingelserne eller ej, har du altså krav på at få en jordemoder med til din fødsel. Det betyder at det fødested, som du er knyttet til i forhold til din folkeregisteradresse, skal stille en jordemoder gratis til din rådighed, når du går i fødsel.

Hvis du ønsker at føde hjemme imod anbefalinger

Hvis du er i en situation hvor du ønsker at føde hjemme, selvom du er blevet frarådet dette, kan du altså stadig føde hjemme med tilstedeværelse af en jordemoder. Hvis det er tilfældet vil jordemoderen og lægen skrive i din journal at du er informeret om at din fødsel foregår imod anbefalingerne. Det betyder at jordemoderen fralægger sig ansvaret, hvis noget går galt under fødslen, fordi den er foregået hjemme imod anbefalingerne.

De gratis tilbud som findes rundt omkring i Danmark, når det kommer til hjemmefødsel, kan være meget forskellige fra fødested til fødested. I har også mulighed for at hyre en privat jordemoder til at varetage fødslen, det er dog ikke alle jordemødre, som ønsker at varetage en fødsel hjemme, hvis du ikke opfylder betingelserne for en sikker hjemmefødsel.

Hvis I har brug for yderligere vejledning omkring beslutningen af en eventuel hjemmefødsel, har I mulighed for at få råd og vejledning af jordemoder Berit i Gravidklubben.

Om forfatteren

Andre læser lige nu