Vi tilbyder fødselsforberedelse 300+ gratis artikler chat med jordemoder 25+ online videokurser videokonsultationer
Gravid.dk logo
Vi tilbyder fødselsforberedelse 300+ gratis artikler chat med jordemoder Berit 25+ online videokurser online videokonsultation

Mandens nye rolle som far

Mandens nye rolle som far

Det er forskelligt, hvordan mænd reagerer på, at de skal være fædre. Nogle føler sig maskuline og stolte, andre er bekymrede og spændte. De fleste mænd føler, at graviditeten er et synligt bevis på, at de er virile og potente. Nogle mænd bliver jaloux på barnet, fordi det tager opmærksomheden fra kvinden fra dem. Andre er jaloux på kvinden, fordi hun kan bære barnet. Mange mænd føler et større ansvar for hele familien. De skal sørge for, at familien kan hænge sammen økonomisk, og de tvivler på, om de kan klare opgaven. Mange mænd er bekymrede for, om de nu bliver en god far.

Faren er den vigtigste støtte for moren

Den seneste generation af nye forældre føler sig meget ’sammen’ om det at skulle have et barn. Der foregår ikke en udveksling af erfaringer mellem generationer, fra mor til datter, på samme måde som hos tidligere generationer. Derfor er den nye far som regel den vigtigste støtte for moren i tiden, efter barnet er født, og det er derfor vigtigt, at han er godt forberedt på sin nye rolle som far. Det er en god ide, hvis faren deltager i fødselsforberedelse og anden information vedrørende fødslen af barnet.

Forskellige oplevelser af graviditeten

Når en mand skal vænne sig til tanken om at blive far, så sker det gradvist, ligesom hos kvinden. Men mandens udvikling er en smule anderledes, da han ikke er i stand til at føle barnets bevægelser, før ca. halvvejs i graviditeten. Derfor går der længere tid, inden det går rigtigt op for manden, at han skal være far. Kvinden erkender før manden, at barnet eksisterer, og den forskel i udviklingen hen imod at blive forældre, kan det være svært at for de nye forældre at dele. Da der allerede tidligt i graviditeten sker en adskillelse af kvinden og mandens måde at opleve og erkende barnet på, så kan det måske være en af årsagerne til, at manden og kvinden ofte har forskellige tilgange til forældreskabet.

Manden oplever allerede tidligt i graviditeten en distance til barnet i forhold til kvinden, der bærer barnet og i højere grad indgår i en symbiose med det. Forskelligheden i oplevelserne af graviditeten er måske også med til at fastholde det kønsrollemønster, der stadig er mest fremherskende – at kvinden primært bliver den, der tager sig af børnene, mens manden arbejder mere.

Hvilken type far vil jeg være

Når manden har forstået, at han skal være far, så starter der en fase, hvor han begynder at redefinere sig selv som far. Han begynder at se verden fra en fars synspunkt. Dette medfører som regel, at der dukker gamle barndomserindringer op, som skal bearbejdes igen. Mange oplever, at de bliver klar over, hvad de ønsker at gøre anderledes i forhold til, hvad deres forældre gjorde. Det er godt at have tanker om, hvilken en far man ønsker at blive – og det er også vigtigt, at man sammen med sin partner får talt om, hvilket værdigrundlag, man ønsker, familien skal grundlægges på. Selvom man kommer fra omtrent samme familiemønster, så kan små forskelle blive store, når barnet er der, og man som nye forældre skal forsøge at finde ståsted.

Hvis du vil vide mere om forskellige fadertyper kan du se mere her.

Far kan også tage sig af barnet

Faderen er lige så god til at drage omsorg for barnet, men gør det ofte anderledes end moderen. I en periode med mange forandringer og stress for parret kan det være en belastning at skulle give hinanden plads til at være forskellige, men det er nødvendigt for at begge parter skal have en lige stor grad af tilknytning til barnet. Faderen glider ofte i baggrunden i forhold til barnet, når moderen er til stede.

Undersøgelser har vist, at i tilfælde, hvor barnet ikke ammes, men får flaske, bliver farens forhold til spædbarnet mere intenst. Sådan er det også, hvis barnet fødes ved kejsersnit. Så kan omstændighederne gøre, at moren ikke kan bevæge sig så godt eller løfte barnet – og det betyder, at faren må træde til og hjælpe, hvilket igen fører til at tættere forhold for far og barn. Dette tæller naturligvis kun den tidlige kontakt til barnet.

Farens rolle under fødslen

Hvad angår fødslen, så er det i dag sådan, at alle forventer, at faren vil være med til fødslen. Dette gælder både sundhedspersonale, men også den vordende mor. I gamle dage var det ikke tilladt for mændene at være med til fødslen, men i dag skal de deltage. Derfor kan det være vanskeligt at opnår accept, hvis manden ikke har lyst til at være med til fødslen. Det kan imidlertid være til mere besvær for kvinden, hvis manden mod sin vilje bliver tvunget til at være til stede under fødslen. I sådan et tilfælde er det bedre at alliere sig med en god veninde, en søster eller sin mor under fødslen.

Hvis du som mand ønsker at få god viden og værktøjer, så du kan befinde dig bedre til fødslen af dit eget barn, kan du deltage i vores online kursus “Fødselsforberedelse – forbudt for kvinder“. Dette er en del af vores Gravidklub hvor både mand og kvinde får mulighed for at forberede sig til den kommende fødsel. Derudover er der også en masse andre vigtige kurser, events, eBøger og privat rådgivning af jordemoder Berit når du er abonnent på Gravidklubben.

At være til stede

De fleste mænd deltager i fødslen. Men det er svært at definere mandens rolle under fødslen. Det kommer meget an på, hvordan den fødende reagerer. Måske vil hun gerne have, at han er i tæt kontakt til hende, og han kan give hende massage eller stryge hende over panden. Andre gange forsvinder den fødende helt ind i sin egen verden, og manden skal måske ikke andet end blot stå på sidelinjen. De fleste mænd oplever at være til overs ved fødslen. Måske føler de også dårlig samvittighed over at have bragt deres elskede i store smerter. Nogle mænd føler sig hjælpeløse og latterlige, og ved ikke hvad de skal gøre af sig selv.

Fødslen er en ret ulige begivenhed i forhold til at blive forældre, og det vigtigste manden kan bidrage med, da han jo ikke kan føde, er at være til stede. Under selve pressefasen er det normalt, at manden placerer sig ved kvindens hoved – her går han ikke i vejen, og han kan tale og støtte kvinden. De fleste mænd tror måske ikke, at de har lyst til at se det øjeblik, hvor barnet kommer ud af kvinden, men under fødslen rykkes grænserne for nogle, og de ønsker alligevel at se med eller omvendt

Et barn = at blive gift

Efter fødslen bringer et lille barn en del ændringer med sig. Efter at have haft en stor uafhængighed, bliver den nye far nu stramt styret af et lille væsen, der kontant kræver omsorg og pleje. Det er nu barnets behov, der kommer før mandens egne. Det er normalt at føle sig nervøs og rastløs med denne nye omstilling. En anden faktor, der spiller en rolle, er, at ægteskabet i dag ikke er det, der ultimativt binder to mennesker sammen, som det var førhen. I dag markeres en bindende relation til et andet menneske ved det, at man bliver gravide og får et barn sammen. Derfor spiller det første barns fødsel også en stor rolle for mandens og kvindens forestilling om deres parforhold, og det kan være vanskeligt at erkende, at man nu er bundet sammen evigt.

Tiden efter et barns fødsel er præget af store praktiske og følelsesmæssige forandringer. Dette kombineret med nedsat søvn kan bringe mange spændinger mellem det nye forældrepar, og skilsmissestatistikken er høj. Det er vigtigt at gøre sig klart, at et barn er hårdt arbejde og bringer mange forandringer med sig i et parforhold, men samtidig beskriver de fleste også tiden, som den bedste de har oplevet’. Opfattelsen af livet og af sin egen rolle i verden får en anden betydning.

Til dig der skal være far

I mange kommuner har sundhedsplejen øget fokus på at barselsorloven for far er stigende. Derfor kan du måske finde en far legestue i din kommune eller i nærheden af dig. Her kan du mødes med andre fædre og deres små.

Foreningen Far hedder egentlig Foreningen Far til støtte for børn og forældre. Det er en organisation, der arbejder for lige rettigheder for både mor og far, når det kommer til børn. Du kan læse mere om foreningen her.

Del artikel:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Jordemoder Berit
Jordemoder Berit
Hele Danmarks jordemoder, Berit Wolff Roed (1977) har arbejdet som jordemoder på sygehuse i Holbæk, Roskilde og Hvidovre, siden hun blev uddannet fra professionshøjskolen i 2010. I 2017 gik hun fuld tid ind på at gøre Gravid.dk til Danmarks bedste informationsside for gravide, og året efter startede hun medlemsklubben som er online forberedelse af gravide og nybagte forældre.
Andre læste også:
Tigerspring
Baby
De 10 Tigerspring

Tigerspring er en måde at dele babys udvikling op i nogle trin. Forskning på området har vist, at børns udvikling

Babysvøb
Baby
3 ting du skal vide om babysvøb

Babysvøb betyder, at du svøber din baby stramt ind i et klæde. Det er en teknik, som har været brugt