Legal provokeret abort

Legal provokeret abort

Reglerne for legal, provokeret abort siger, at der er fri adgang til svangerskabsafbrydelse inden udløbet af 12. svangerskabsuge. Det vil sige, inden du er 11 uger og 6 dage henne (11+6).

Antallet af arborter er faldet til det halve siden 1975

Abortfrekvensen i Danmark er faldet støt siden 1975, hvor aborten blev fri, til nu. Det skyldes formentligt et bedre og bredere udbud af prævention samt øget information om sex og samliv. I 1975 var abortkvotienten på 23,7, mens den i 2006 var næsten halveret til 12,2. Abortkvotient betyder antal aborter pr. 1000 kvinder i den fertile alder (15-49).

Helt konkret blev der i Danmark i 2006 blev udført 15.053 provokerede aborter. Omregnet til procenter betyder det, at 1,2 % af kvinderne i den fertile alder fik foretaget en abort i 2006. Det ser ud til, at abortprocenten har lagt sig til rette omkring de 1,2-1,3 %, da dette tal har været rimelig konstant siden 1996 og frem til 2014.

Forskel på områderne i DK

Hvis man ser på de enkelte amter (som det stadig hed, da den omtalte undersøgelse blev foretaget), er der stor forskel på abortfrekvenserne. Hovedstadsområdet har den højeste abortfrekvens, mens Ringkøbing Amt tegner sig for den laveste abortfrekvens.

Tallene fortæller, at ca. hver anden kvinde i hovedstaden får foretaget en abort i løbet af sit fertile liv, mens kun hver fjerde kvinde i Ringkøbing Amt får foretaget en abort i løbet af deres fertile liv. Tallene kan beskrives sådan, hvis man antager, at hver kvinde kun kan få foretaget én abort i løbet af sit fertile liv.

Forskellene på tværs af regionerne kan begrunde sig i mange forskelle ting. I Hovedstadsområdet er kvinderne generelt set højere uddannet og arbejder flere timer end i andre regioner, mens der til gengæld er en højere grad af ledighed blandt beboere i Hovedstadsområdet end i de fleste andre
regioner i Danmark.

Abort i forskellige aldersgrupper

Indenfor aldersgrupperne 15-19 år og 45-49 år foretages der flere aborter, end der fødes børn, mens der indenfor gruppen på 20-44 år heldigvis fødes flere børn, end der bliver foretaget aborter.

Debat om abort til 18. uge

med mellemrum opstår der debat mellem læger og politikere, om hvorvidt det skal være lovligt at få udført en legal, provokeret abort indtil 18. uge. En af årsagerne til diskussionen er, at Sverige og England er abort indtil 18. uge lovligt, og derfor kan kvinder, der ikke kan få bevilliget en abort efter 12. uge af det danske system, forholdsvist nemt tage til disse lande og få den udført.

Mange læger mener også, at det ville være at følge den kulturelle udvikling at rykke abortgrænsen til 18. uge. Politikerne vil ikke opstille lovforslaget uden at høre Det etiske Råd ad, og Det etiske Råd mener ikke, der er nogen grund til at rykke abortgrænsen frem. De har den holdning, at det blot vil fremme kønsdiskriminerende aborter.

Dispensation til abort efter 12. uge

 • I Danmark er det sådan, at der kan gives dispensation til abort efter uge 12, hvis graviditeten er
 • til fare for kvindens fysiske helbred
 • til fare for kvindens psykiske helbred
 • forekommet ved voldtægt eller anden omstændighed vedrørende overtrædelse af straffeloven
 • med fare for alvorlige arvelige lidelser eller handicap hos barnet
 • med fare for, at kvinden ikke kan opretholde omsorgen for andre børn eller ikke er i stand til at tage sig tilstrækkeligt af barnet

Rettigheder for kvinder under 18 år

Hvis den gravide er under 18 år, kan Abortsamrådet give tilladelse til abort, uden at forældrene har givet deres samtykke, eller hvis de nægter at give deres samtykke. Abortsamrådet er den instans, der træffer beslutninger om tilladelse til abort, når den 12. uge er overskredet.

96 % af alle aborter sker inden 12. uge

Langt de fleste aborter foretages inden udgangen af 12. uge. I 2006 blev 14383 ud af i alt 15053 aborter udført inden 12. uge. Det svarer til næsten 96 % af alle aborter.

Private hospitaler må udføre abort siden 2004

I 2004 blev det lovligt for private sygehuse/klinikker og privat praktiserende speciallæger at udføre legalt provokerede aborter før udgangen af 12. svangerskabsuge. Før ikrafttrædelsen af denne lov var det kun tilladt at udføre legalt provokerede aborter på offentlige sygehuse i Danmark. Der er sket en jævn stigning i antallet af aborter foretaget på private klinikker siden lovens indførelse.

Om forfatteren

Jordemoder Berit

Jordemoder Berit

Hele Danmarks jordemoder, Berit Wolff Roed (1977) har arbejdet som jordemoder på sygehuse i Holbæk, Roskilde og Hvidovre, siden hun blev uddannet fra professionshøjskolen i 2010. I 2017 gik hun fuld tid ind på at gøre Gravid.dk til Danmarks bedste informationsside for gravide, og året efter startede hun Gravidklubben som er online forberedelse af gravide og nybagte forældre.

Prøv Gravidklubben gratis

Få jordemoderhjælp, kurser, e-bøger, lynguides, ugentlige live sessioner – ALT SAMMEN FOR GRAVIDE OG NYBAGTE FORÆLDRE

Læs mere om Gravidklubben her eller prøv den gratis i 7 dage

Halvårligt

PRØV GRATIS I 7 DAGE
kr 99,- / MÅNED Betal kr. 595,- nu og spar 50% ift. et månedsmedlemskab
 • Personlig sparring med jordemoder Berit
 • Få kurser, konsultationer, e-bøger mm.
 • 7 dages gratis prøveperiode - uden forpligtelser
Anbefalet

Månedligt

PRØV GRATIS I 7 DAGE
kr 199,- / MÅNED Betal kr. 199,- pr. måned du er medlem
 • Personlig sparring med jordemoder Berit
 • Få kurser, konsultationer, e-bøger mm.
 • 7 dages gratis prøveperiode - uden forpligtelser

Seneste artikler