Vi tilbyder fødselsforberedelse 300+ gratis artikler chat med jordemoder Berit 25+ online videokurser online videokonsultation
Gravid.dk på Trustpilot

Graviditet og Coronavirus (COVID-19)

graviditet og coronavirus
graviditet og coronavirus

Opdateret d. 19. marts 2020
Hvordan skal du forholde dig til din graviditet og fødsel når det kommer til coronavirus?

Som gravid kvinde anbefales du af sundhedsstyrelsen at få en influenzavaksine. Det gør du, fordi gravide er i øget risiko for at blive alvorlig syge af influenza, men hvad så med graviditet og coronavirus (COVID-19)?

I denne artikel ser jeg nærmere på, hvordan du som gravid skal forholde dig, når det kommer til den trussel med smitte af coronavirus, som i disse dage rammer os alle.
Du får også indblik i Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til fødsel og rutinekontroller for smittede gravide.

Hvor stor er risikoen for smitte?

I Danmark er der aktuelt en høj risiko for udbredt samfundssmitte med COVID-19. Derfor er gravides risko for smitte desværre også høj.

Men så længe du ikke er konstateret smittet eller har symptomer på COVID-19, så foregår alt omkring din graviditet og fødsel stort set som før Corona-tiden. Dette er vigtigt at huske på, specielt hvis du går og er bekymret i forhold til din fødsel. Herunder ser du et citat for anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.

“For fødsler, hvor hverken den gravide eller partner viser mistanke om eller har påvist COVID-19 smitte, er det Sundhedsstyrelsens anbefaling at svangre- og fødselsforløb forløber som vanligt.”
Kilde SST

I forhold til hjemmefødsel betyder det at hvis du er rask og havde planlagt en hjemmefødsel, frarådes dette ikke fra Sundhedsstyrelsens side.

De største forskelle til fødslen i denne tid

De største forskelle der vil være for dig, som er rask, er at alle fødende eller gravide med symptomer, som indlægges på hospitalet, skal podes for COVID-19. Dette gøres for at kende de tilfælde, hvor børn fødes af en mor, som er ukendt COVID-19 positiv, samt for at forhindre/begrænse spredning til personalet.

Herudover må du kun have en person med til din fødsel, som ikke må være smittet eller udvise symptomer.

Så skal du altid have telefonisk kontakt med fødestedet før fremmøde. Sådan har det i virkeligheden altid været, men i disse dage er det ekstra vigtigt at overholde.

Undgå smitte med god hygiejne

Du har sikkert hørt det før, men det kan ikke siges højt nok.  En god hygiejne, specielt håndhygiejne, er meget vigtig i kampen for at undgå smitte med en hvilken som helst sygdom.

Dermed vil du med fokus på hygiejne, kunne reducere din risiko for at blive smittet med COVID-19.

Covid-19 gravid

Billede fra Sundhedsstyrelsen

Hvis du er gravid eller ammende

Først og fremmes skal det siges, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget som tyder på, at man som gravid eller ammende har særlig risiko for at blive smitte, eller for at blive alvorlig syg af COVID-19.

Alligevel er gravide og ammende kvinder ifølge Sundhedsstyrelsen, ud fra et forsigtighedsprincip, i særlig risikogruppe og det anbefales derfor, at du som er gravid eller ammer skal tage følgende forholdsregler:

  • Overvej hvordan du beskytter dig selv bedst muligt
  • Undgå så vidt muligt steder med mange mennesker tæt samlet (så som større arrangementer og offentlig transport i myldertiden)
  • Hold så vidt muligt afstand til andre mennesker 1-2 meter
  • Undgå håndtryk, kram og kys
  • Vær særlig opmærksom på at holde en god hygiejne
  • Undlad at passe andres børn

Hvis du som gravid bliver smittet

Oplysninger omkring graviditet og coronavirus er på nuværende tidspunkt meget begrænset. Derfor kan det også være svært at sige, hvilken betydning det vil have for dig som gravid, hvis du skulle bliver smittet med coronavirus.

Man ved fra andre virusinfektioner, at risikoen for at blive alvorligt syg som gravid, er højere end hvis du ikke var gravid, men foreløbig tyder alt på, at dette ikke er tilfældet for COVID-19.

Man ved også, at andre respiratoriske virusser (COVID-19 er et respiratorisk virus) kan forårsage for tidlig fødsel eller lavere fødselsvægt hos barnet. Ligesom høj feber i graviditetens første trimester kan øge risikoen for visse fødselsdefekter. Dog er det ikke ensbetydende med, at dette skulle være tilfældet for COVID-19. Tværtimod peger de få tilfælde som på nuværende tidspunkt er observeret, at der ikke opstår helt så slemme komplikationer med COVID-19 hos gravide.

Hvad med rutine kontroller hvis du er smittet

Hvis du er smittet, eller hvis du har symptomer på, eller er under mistanke for COVID-19, vil man forsøge at ændre dine rutine kontroller. Er der tale om kontroller, som kan udføres telefonisk, vil man vælge dette. Er der tale om kontroller så som scanning, glukosebelastning eller andet, som ikke kan udføres telefonisk, vil man flytte din kontroltid, til 48 timer efter symptomer på COVID-19 er forsvundet.

Hvad med fødslen hvis mor er smittet?

Hvis du er smittet med COVID-19, når du går i fødsel, skal du fortælle dit fødested dette, ved den telefoniske kontakt. Du skal allerede ved begyndende fødsel, ringe til dit fødested, som skal vurdere, om du skal komme med det samme, eller du godt må blive hjemme under fødslens første fase.

Under din fødsel vil der været øget overvågning af dit barn via en hjertelydskurve, en såkaldt CTG. Herudover skal du bære maske, ligesom personalet vil være i fuldt beskyttelses udstyr. Fødslen vil foregå på en fødestue, som er lavet om til en isolationsstue. Det betyder at du og din partner ikke må forlade stuen under fødslen, men først når I er klar til at gå hjem.

Hvis du havde planlagt en hjemmefødsel, vil du blive frarådet dette ved symptomer eller påvist COVID-19.

Hvis din fødsel er forløbet ukompliceret, anbefales det at I som familie går hjem ambulant efter fødslen. I vil have mulighed for kontakt til fødestedet de første 3 uger efter fødslen. Her vil I blandt andet få hjælp til, hvordan I skal observere jeres barn i forhold til smitte med Corona.

 Hvad med barnet hvis mor er smittet?

Også når det kommer til spædbørn født af smittede mødre, er der begrænset viden på området. I de få tilfælde som er offentliggjort, hvor spædbørn er født af mødre smittet med COVID-19, har ingen af børnene været testet positivt for virusset. Derudover er virusset heller ikke blevet påvist i prøver fra fostervand og brystmælk. Disse informationer peger i retningen af, at smitte fra mor til barn før, under og efter fødslen ikke er høj.

På grund af den begrænsede information på området, har man ligeledes her sammenlignet med andre virusser, som minder om COVID-19 herunder SARS, hvor man ej heller har fundet tilfælde, hvor barnet blev smittet af sin inficerede mor i forbindelse med fødslen.

På trods af den smitterisiko der er, for at en smittet mor vil smitte sit barn efter fødselen, bør mor og barn ikke adskilles. Dette skyldes, at der er langt flere fordele at vinde, ved at mor og barn er sammen, end risici ved en eventuel smitte til barnet.

Coronavirus og amning

I og med virusset ikke er blevet påvist i brystmælk fra nybagte mødre, er der ikke risiko for smitte igennem mælken ved amning.

Selvom amning er forbundet med ekstrem tæt kontakt imellem mor og barn, og risikoen for smitte må anses for at være meget stor, fraråder man ikke smittede mødre at amme, eller være sammen med deres børn. Årsagen til dette er de mange fordele både nærvær, samværd og modermælk har for både barnet og moderen.
Du vil dog blive rådet til at bruge maske under amning, samt afvaskning af brystet før amning.

En af de fordele der er ved at amme, på trods af risiko for smitte, er at man i tidligere undersøgelser med Sars virus (også en corona virus), fandt antistoffer mod virusset i modermælken. Hvis dette også er tilfældet for COVID-19, vil barnet kunne opnå beskyttelse af disse antistoffer.

Afslutningsvis vil jeg igen nævne, at risikoen for at du som gravid smittes med COVID-19, bliver minder hvis du tager de rette forbehold .
Hvis du har brug for nærmere rådgivning, kan du altid få kontakt til Jordemoder Berit her. Hvis du er i tvivl, om du er smittet med COVID-19, skal du altid kontakte din læge eller vagtlægen telefonisk.

Del artikel:

Facebook
Twitter
Pinterest
Jordemoder Berit
Jordemoder Berit
Hele Danmarks jordemoder, Berit Wolff Roed (1977) har arbejdet som jordemoder på sygehuse i Holbæk, Roskilde og Hvidovre, siden hun blev uddannet fra professionshøjskolen i 2010. I 2017 gik hun fuld tid ind på at gøre Gravid.dk til Danmarks bedste informationsside for gravide, og året efter startede hun medlemsklubben som er online forberedelse af gravide og nybagte forældre.
Andre læste også:
Gravid foster uge 38
Gravid
Gravid uge 38 (38. uge 37+0 – 37+6)

Barnet Gravid i 38 uge – TILLYKKE, du er nu nået til termin!Den normale fødsel til termin kan nemlig finde sted imellem 37+0 frem til 42+0. Lige lidt mere fedt endnu Gravid uge 38 – nu er barnet færdigt. Det har fået dannet et nødvendigt fedtlag til at holde

Telt til barnedåb
Blog
Sådan bliver du klar til barnedåben og fødselsdagene

Graviditeten er en helt speciel tid, og inden baby kommer til verden, så er der et ocean af forskellige ting der skal klares. Mange ting skal egentlig ikke klares før efter fødsel, men kan være en fordel blot at have gjort sig nogle tanker omkring på forhånd, såsom