Barsel som selvstændig?

af | 29.01.2017 | Generel information, Graviditet

Kan jeg få barselsdagpenge?

Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder disse fem betingelser:

  • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
  • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.
  • Der er overskud i din virksomhed.
  • Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.
  • Du har daglig kontakt med dit barn under din barsel.

Hvis du har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager.
Er du ansat i eget ApS eller A/S, er du lønmodtager og ikke selvstændig. Læs mere her.

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Det beløb, du kan få i barselsdagpenge, beregnes på baggrund af:

  • overskuddet i din virksomhed
  • eventuel indtægt, der er overført til medarbejdende ægtefælle
  • egne syge- og barselsdagpenge.

Du kan dog højest få 4.245 kr. (2017) om ugen før skat i barselsdagpenge. For at få det fulde barselsdagpengebeløb, skal din indtægt være mindst 220.740 kr. (2017) om året.

Hvis du ikke har overskud i din virksomhed, og du ikke har tegnet en forsikring, vil du få udbetalt 0 kr. i barselsdagpenge.

Har du ikke arbejdet som selvstændig hele det seneste indkomstår, bruger Udbetaling Danmark din seneste årsopgørelse som lønmodtager eller et revisorunderskrevet regnskab for et helt år. Regnskabet skal være opgjort på samme måde som årsopgørelsen.

Hvis du har købt en sygeforsikring hos Statens Administration senest 6 måneder før, du søger om barselsdagpenge, kan du få mindst to tredjedele af den maksimale barselsdagpengesats, uanset hvor meget du har tjent.

Kan jeg arbejde, mens jeg er på barsel?

Som selvstændig kan du arbejde op til halv tid, mens du er på barselsorlov, og dermed forlænge din barselsorlov. Hvis du vælger at arbejde halv tid, vil dine barselsdagpenge blive fordelt over den forlængede orlovsperiode, så udbetalingen af dine barselsdagpenge bliver halveret.

Eksempel:

  • Hvis du starter med at arbejde på halv tid de sidste 10 uger af din orlov, vil du få udbetalt 50 pct. af dagpengene, og du kan forlænge orloven med 10 uger, hvor du fortsat arbejder på halv tid.

Som selvstændig kan du kun holde barselsorlov på enten fuld tid eller på halv tid med halve dagpenge. Halv tid regnes ud i forhold til det antal timer, du har oplyst til Udbetaling Danmark, at du arbejder om ugen. Det betyder, at hvis du har opgivet, at du arbejder 50 timer om ugen, må du arbejde op til 25 timer om ugen, hvis du vil arbejde halv tid.

Genoptager du dit arbejde med mere end halvdelen af din arbejdstid pr. uge, gælder det, som om du arbejder på fuld tid. Så vil du ikke længere kunne få barselsdagpenge.

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis du genoptager dit arbejde: Oplys ændringer om din barsel

Vær opmærksom på, at du mister retten til at udskyde din orlov, hvis du forlænger din orlov med nedsatte barselsdagpenge. Se mere i afsnittet “Hvordan udskyder eller forlænger jeg min orlov?” på Borger.dk.

Kilde: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/Barsel-selvstaendige

Hvor nyttig var dette?

Følg din graviditet uge for uge.

Emailen findes i forvejen Klik her for at logge ind

Udregn min termin

Indtast din sidste menstruations første dag


Vælg den region du skal føde i

Gode råd om smertelindring

Jordemoder Berit sender dig en mail hver dag i en uge som vil guide dig til hvordan du kan opnå en mindre smertefuld fødsel.

Super! Du er nu tilmeldt de 7 mails

Pin It on Pinterest