Hvad sker der for de gravide under en strejke
Hvad betyder det for dig, hvis din jordemoder går i strejke?

Hvad betyder konflikt og strejke for dig som er gravid?

Af Jordemoder Berit
Af Jordemoder Berit

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

!Strejken blev i denne omgang heldigvis afblæst!

Storkonflikt, konflikt, strejke og lockout er alt sammen noget vi har prøvet før. Og for dem som er gravide eller skal føde under en konflikt, kan der desværre være nogle konsekvenser. Hvis jordemødre, læger og sygeplejersker vil blive strejkeramt grundet den konflikt som truer rundt om hjørnet, kan det altså få betydning for dig som er gravid og skal føde i konflikt perioden.

Under sidste jordemoder strejke tilbage i 2008 var mange gravide og fødende berørt af strejken. I årene efter har jeg som jordemoder med jævne mellemrum mødt kvinder, som desværre kunne berette at konflikten, for dem, havde haft en betydning i deres graviditet, fødsel og barselsperiode.

Det var for eksempel deres amning som led under, at kvinderne måtte forlade hospitalerne for hurtigt, uden nogen særlig form for opfølgning herefter. Dette kan være fatalt for en familie, når amningen er ved at blive etableret.

Jeg har også mødt kvinder, som følte at den manglende fødselsforberedelse havde konsekvenser for dem under deres fødsel. Det  skal dog slås fast, at jeg ikke har oplevet, at konflikten på nogen måde udsatte kvinder eller børn for livsfare!

Nødberedskab på fødegang og barselsgang

Hvis der kommer konflikt og dermed strejke eller lockout i blandt for eksempel jordemødre, sygeplejersker og læger, skal der opnås enighed om et nødvendigt beredskab på de konfliktramte arbejdspladser. Dette beredskab skal sikre, at arbejde som er livsvigtigt eller påkrævet for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger, bliver udført. Det betyder altså, at der på en fødegang, barselsgang eller operationsgang mm. fortsat skal være personale til stede, om end det ikke er i det omfang det plejer, og derfor skal alt skæres ned til det absolut nødvendige.

Hvordan får det betydning for dig som gravid?

Det vil altså sige, at når faggrupper som jordemødre, sygeplejersker og læger bliver konfliktramte, skelner man mellem akut arbejde og planlagt arbejde.
Det betyder, at alt hvad du har af planlagte besøg, med stor sandsynlighed vil blive aflyst. Det vil altså sige jordemoderkonsultationer, scanninger og planlagte lægebesøg. Men da planlagte kontroller under en graviditet kan være af stor sundhedsfremmende betydning, laver man nogle nødløsninger. Det kan for eksempel være, at der som erstatning for et eventuelt planlagt besøg, vil være en nød mulighed.

Dermed kan de kvinder som tvingende nødvendigt har brug for at komme til jordemoder, læge eller scanning, få mulighed for at møde op til dette “nødtilbud”. For en scanning kan det måske også betyde, at der ikke bruges tid på at fortælle jer barnets køn, men det kan også betyde en del mere ventetid i denne periode.

Begivenheder som fødselsforberedelse vil med stor sandsynlighed blive aflyst igennem en eventuel strejke, uden erstatningsmuligheder for dette.  Det betyder, at man selv må betale hvis man ønsker fødselsforberedelse, kønsscanning eller den planlagte jordemoderkontrol, med mindre at det skønnes fagligt uforsvarligt, at du venter til konflikten er ovre.
I så fald kan du i stedet gøre brug af nødberedskabet.

Ambulante fødsler så vidt det er muligt

For de af jer som står lige foran fødslen, betyder det altså ikke, at I skal føde uden en jordemoder, men man kunne meget vel forestille sig, at så mange fødende som muligt, vil blive sendt hjem ambulant. Det vil sige, at I bliver bedt om at forlade fødegangen 2-6 timer efter barnet er født. Dette vil selvfølgelig ikke gælde fødende med komplikationer hvor det fagligt vurderes, at det er uforsvarligt at gå hjem så hurtigt efter fødslen. I de tilfælde vil I komme videre til barselsgangen.

Hvis du har et planlagt kejsersnit i den periode konflikten varer, kan det betyde, at det ikke vil foregå helt så planlagt som ellers. Du vil formentlig i stedet komme på et akut program, som kan betyde en del ventetid for jer og muligvis også udskydelse til dagen eller dagene efter det egentlig var planlagt. Efter et kejsersnit vil I selvfølgelig få ophold på barselsgangen.

Hvordan bliver det hos din jordemoder og på dit fødested?

I tilfælde af en konflikt kan der komme strejke og lockout . Ved en strejke udvælger fagforbundene hvilke faggrupper og områder som skal strejke, Arbejdsgiverne modsvarer med en lockout, her vælger arbejdsgiver udvalgte arbejdspladser eller områder som lukkes, og personalet må forlade arbejdspladsen.
Nuværende overenskomst er gældende til 31. marts.

Hvornår?

Umiddelbart har alle indgået et forlig, hvilket betyder at der som sådan ikke bør udbryde konflikt eller strejke. Dog er dette spil endnu ikke slut da der skal stemmes om disse aftaler. Stemmes der ikke for kan der reelt set stadig udbryde en konflikt. Dette vil dog tidligst ske 11. juni  2018. DR.dk har lavet et godt overblik over det forløb som nu skal gå sin gang. Se artiklen og forløbet her.

Her hos Gravid.dk holder vi løbende øje med situationen og videreformidler hurtigst muligt til dig som kan blive ramt af denne konflikt, både her på siden og på vores Facebook side.

D. 5. marts har Jordemoderforeningen sendt strejkevarsel på det regionale område.

Det betyder, at det nu er officielt, hvilke områder som bliver strejke ramt i tilfælde af en konflikt.
Jordemoderforeningen har udtaget to fødesteder som vil blive strejkeramt i tilfælde af en konflikt. Der er tale om:

  • Aarhus Universitetshospital, Skejby, fødeafsnit 1, og
  • Fødeafsnittet på Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus.
  • .

De berørte områder svarer til, at det “kun” bliver 10 procent af Jordemoderforeningens medlemmer, som skal strejke på alle jordemødres vegne.

Det betyder altså at hvis du er tilknyttet alle andre afsnit, vil du, i din graviditet og fødsel, i første omgang ikke blive berørt af strejken.