Fravær i forbindelse med behandling for barnløshed, adoption og dødfødsel

af | 11.10.2016

Her kan du læse om, hvilke rettigheder du har til at holde fri fra arbejdet i forbindelse med behandling for barnløshed, adoption og dødfødsel

Rettigheder under behandling for barnløshed

Behandling for barnløshed giver for de fleste en del fravær fra deres arbejde. Behandlingerne skal så vidt det er muligt planlægges unden for arbejdstiden. Hvilket kan være udfordrende, da de fleste behandlinger for barnløshed er betinget af, at behandlingen udføres på bestemte tidspunkter og ofte med meget kort planlægningstid. Derfor falder behandlingen, hvis der er tale om sygelige forhold, under sygedagpengeloven. Reglen gælder dog kun den af parterne, der lider under sygelige forhold. Den praktiserende læge skal verificere, at der er tale om sygelige forhold. Hvis dette er tilfældet, søges om en paragraf 56 aftale, denne vil give din arbejdsgiver ret til refusion under dit fravær.

Rettigheder under adoption

Under barselloven hedder det:

Adoptanter, der opholder sig i udlandet for at modtage et barn, har ret til højst 4 ugers fravær inden modtagelsen af barnet. De 4 uger kan forlænges op til det dobbelte, hvis omstændigheder ikke forårsaget af adoptanterne kræver det. For børn, der adopteres i Danmark gælder denne regel 1 uge før modtagelse, med mulighed for forlængelse op til 2 uger.

Den ene af adoptanterne har ret til fravær fra arbejdet i 14 uger efter modtagelsen af barnet. Der er dog ret til 2 ugers samtidigt fravær, svarende til faderens orlov under normale barselsregler. Efter de 14 uger, står der 32 ugers barsel til disposition, som forældrene kan vælge at fordele frit mellem sig, ligesom der også er mulighed for forlængelse af barslen med 8 og 6 uger.

Hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet, har en af de adoptionssøgende forældre ret til fravær i 14 uger efter barnets død.

Rettigheder angående dødfødsel eller barnets død

Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har moderen ret til fravær i 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Faderen har ret til 2 ugers fravær fra arbejdet indenfor 14 uger efter barnets død.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=31753

 

Udregn din termin

Emailen findes allerede Klik her for at logge på

Eller klik her for at udregne din termin

Indtast din sidste menstruations første dag herunder


Indtast din region og få information om dine muligheder som gravid netop der hvor du bor!

Ja tak, jeg vil gerne modtage ugemails og nyheder fra Gravid.dk.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Et must for enhver gravid og familie med småbørn.

Tak fordi du tilmeldte dig

Pin It on Pinterest