Regler om barselsdagpenge og barselsorlov

Regler om barselsorlov og barselsdagpenge

Reglerne for barselsdagpenge og barselsorlov i Danmark tager højde for 3 elementer: graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov.

Graviditets- og barselsorlov er en beskyttelsesperiode specifikt møntet på moderen før og efter fødslen, mens forældreorloven er rettet mod begge forældre.

  • Mor: 4 uger før fødslen + 14 uger efter fødslen
  • Herefter 32 uger til valgfri fordeling mellem mor og far
  • Far: 2 uger (valgfrit inden for 14 uger efter fødslen)

Som medlem af Gravidklubben har du mulighed for at høre Jordemoder Berit gennemgå reglerne om barsels- og forældreorlov, du kan melde dig ind i klubben her.

Kvinden

Kvinden har ret til barselsorlov fra 4 uger før fødslen til 14 uger efter fødslen. Herefter er der 32 uger, som manden og kvinden frit kan fordele mellem sig. Man kan vælge at holde nogle ugerne sammen eller i forlængelse af hinanden.

Hvis kvinden vælger at tage det hele, kommer hun op på i alt 46 ugers barsel efter fødslen. Og 50 uger, hvis man regner de 4 uger med, som hun er berettiget til inden fødslen.

Manden

Manden har ret til 2 ugers barsel inden for 14 uger efter fødslen. De kan afholdes, hvornår manden ønsker det, selvfølgeligt efter aftale med arbejdsgiveren. Disse uger kan ikke overtages af moderen. 14 uger efter fødslen er der 32 uger, som manden og kvinden kan fordele frit imellem sig.

Manden kan dog vælge at begynde denne orlov, inden de 14 uger efter barnets fødsel er gået. Hvis manden tager fuld barsel, kommer han op på i alt 34 ugers barsel.

Læs mere om: Øremærket barsel til mænd

Tilsammen har kvinden (4+14+(32)) og manden (2+(32)) ret til 52 ugers barselsorlov.

Mulighed for at udskyde barsel

Dele af barslen kan udskydes til senere, eller man kan vælge at genoptage arbejdet på halv tid, og dermed gøre de 32 ugers barsel til 64 ugers arbejde på halv tid.

Mulighed for ekstra barsel

Hvis man tæller hele barselsorloven sammen, er der i alt mulighed for at holde barselsorlov 46 uger efter barnets fødsel. Herudover kan man søge om at forlænge sin barsel med 8 uger, hvilket bringer den samlede mulige barsel op på 54 uger efter barnet er født.

Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende har endvidere ret til at forlænge med 6 uger, hvilket bringer det fulde antal mulige barselsuger op på 60 uger efter barnets fødsel.

Det skal dog lige siges, at der er forskellige økonomiske konsekvenser forbundet med at forlænge sin barsel.

Løn eller barselsdagpenge

Om du får løn eller barselsdagpenge under barslen er forskelligt. Alle lønmodtagere har ret til 14 uger med løn efter fødslen og nogle er endda så heldige, at deres overenskomst gør, at de får løn i helt op til 26 uger. Herefter overgår man til barselsdagpenge. Det er altså din overenskomst, der afgør, om du kan få løn eller barselsdagpenge under barslen.

Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:

Hvem udbetaler barseldagpenge?

Det er den offentlige myndighed, Udbetaling Danmark, der udbetaler barseldagpenge. Pengene bliver udbetalt sidste torsdag i måneden.

Du sender en ansøgning om barselsdagpenge, herefter kan du forvente, at der går 3 uger, før du hører fra Udbetaling Danmark, da de har en sagsbehandlingstid på 3 uger. Du får et brev med Digital Post, når din sag er behandlet.

I brevet får du at vide, hvor meget du kan få, og hvornår første udbetaling kommer.

Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Hvor meget du kan få udbetalt i barselsdagpenge afhænger af, hvad din seneste oplyste årsindkomst har været. I 2020 kan du maksimalt få udbetalt 4.405 kroner om ugen før skat.

Hvis du tegner en sygeforsikring for selvstændige, så er du garanteret mindst 2/3 af den fulde barselsdagpengesats uafhængigt af din indkomst det forrige år.

Du kan finde flere regler om job og graviditet her

Du kan læse loven om ret til orlov og dagpenge ved barsel

Alvorligt sygt barn

Hvis dit barn bliver alvorligt sygt, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge.

Læs mere på borger.dk:

 

Om forfatteren

Jordemoder Berit

Jordemoder Berit

Hele Danmarks jordemoder, Berit Wolff Roed (1977) har arbejdet som jordemoder på sygehuse i Holbæk, Roskilde og Hvidovre, siden hun blev uddannet fra professionshøjskolen i 2010. I 2017 gik hun fuld tid ind på at gøre Gravid.dk til Danmarks bedste informationsside for gravide, og året efter startede hun Gravidklubben som er online forberedelse af gravide og nybagte forældre.

Prøv Gravidklubben gratis

Få jordemoderhjælp, kurser, e-bøger, lynguides, ugentlige live sessioner – ALT SAMMEN FOR GRAVIDE OG NYBAGTE FORÆLDRE

Læs mere om Gravidklubben her eller prøv den gratis i 7 dage

Halvårligt

PRØV GRATIS I 7 DAGE
kr 99,- / MÅNED Betal kr. 595,- nu og spar 50% ift. et månedsmedlemskab
  • Få alt: Kurser, konsultationer, e-bøger mm.
  • Én-til-én sparring med jordemoder Berit
  • 7 dages gratis prøveperiode - uden forpligtelser
Anbefalet

Månedligt

PRØV GRATIS I 7 DAGE
kr 199,- / MÅNED Betal kr. 199,- pr. måned du er medlem
  • Få alt: Kurser, konsultationer, e-bøger mm.
  • Én-til-én sparring med jordemoder Berit
  • 7 dages gratis prøveperiode - uden forpligtelser

Seneste artikler