Vi tilbyder fødselsforberedelse 300+ gratis artikler chat med jordemoder 25+ online videokurser videokonsultationer
Gravid.dk logo
Vi tilbyder fødselsforberedelse 300+ gratis artikler chat med jordemoder Berit 25+ online videokurser online videokonsultation

De 10 Tigerspring

Tigerspring

Tigerspring er en måde at dele babys udvikling op i nogle trin. Forskning på området har vist, at børns udvikling kommer som ens reaktioner på specifikke tidspunkter i barnet liv, som kan fastslås med en margen på en uge.

I denne artikel kan du blive klogere på hvad der sker i det enkelte udviklingstrin (tigerspring), hvornår de finder sted, og hvordan du bedst muligt hjælper dit barn gennem et Tigerspring.

Indholdsfortegnelse

Forskningen og opdeling af tigerspring

For en del år tilbage havde 2 Hollandske forskere sat sig for at undersøge chimpanseungers udvikling. Efter at have samlet data fra chimpanseunger gennem flere år, førte det dem videre til et omfattende studie af mødre og deres småbørn, som tydeligt viste, at små børn gennemgår vanskelige aldersrelaterede regressionsperioder, som fører dem videre gennem deres mentale udvikling.

Det bemærkelsesværdige ved studiet var, at regressionsperioderne for de små børn fandt sted på stort set samme tidspunkt for alle børn. Det er denne forskning som ligger bag bogen “Vidunderlige uger”, og som i dag kan hjælpe såvel forældre som fagfolk, til at støtte bedst muligt op om både barnet og familien.

Babys udvikling i de første 20 måneder kan altså deles op i de 10 udviklingsspring, som du overordnet set kan læse mere om her i artiklen. Hvis du vil vide mere om det enkelte spring, anbefales det at du læser bogen “Vidunderlige uger“.

Vigtigt

Hvert spring har et navn, som symboliserer udviklingen i det Tigerspring barnet gennemgår i springet. Det er vigtigt at vide, at ugerne for hvert spring tager udgangspunkt i undfangelsestidspunktet, hvorfor ugerne skal regnes fra terminsdatoen og IKKE fødselsdatoen!

Det betyder altså, at hvis du fødte 2 uger før termin, skal du lægge 2 uger til , eller omvendt hvis du fødte 2 uger efter termin, vil springet komme ca. 2 uger før .

Hvad sker der generelt under et Tigerspring?

Ved hvert spring er der nogle generelle reaktioner fra barnet, hvor følgende reaktioner vil finde sted, mere eller mindre, hver gang dit barn er på vej ind i eller midt i et tigerspring.

 • Barnet regredierer (går nogle skridt tilbage)
 • Barnet begynder at gøre nogle ting, som man ellers syntes barnet var vokset fra
 • Barnet kræver jer som forældre mere, dette skyldes pludselig og voldsom forandring i udviklingen
 • Dårlig søvn
 • Nedsat eller ingen appetit
 • Gråd (husk at det ikke nødvendigvis skal holde op)

Sådan hjælper du dit barn igennem Tigerspringene

Gråd er en stor del af den reaktion, barnet vil have, uanset hvilket spring barnet gennemgår. Kulturelt set vil vi som forældre gerne have gråden til at holde op, både fordi vi ikke kan holde ud at se vores barn være ked af det, men også fordi de fleste af os er opdraget med, at gråd er noget man skal fjerne. Det betyder ofte, at vi leder efter en årsag og/eller en løsning på gråden. Men her er det vigtigt at huske på, at der ikke nødvendigvis er en løsning. Det kan sidestilles med, når vi som voksne er forvirret og kede af det, så kan vi snakke det ud. Det kan børn ikke, de har behov for at græde det ud og derfor er det vigtigt de får lov til det.

For at forstå dit barn bedre, kan du forestille dig, at du vågner op på en helt ny planet! Hvordan ville du have det i den situation? Hvad ville du have behov for?

Med stor sandsynlighed ville du have brug for kendthed. Du ville formentlig ikke have meget lyst til at spise, eller det ville nok ikke være det første du tænkte på. Generelt set ville tryghed være 1. prioritet og den ville du formentlig søge efter med lys og lygte.

Det er altså sådan, man som forældre kan forsøge at sætte sig i barnets sted. Når barnet lander i et udviklingstrin, kan det nemlig sidestilles med, at de lander på en helt ny planet. Barnet forstår simpelthen ikke, alt det der sker med krop og hjerne, hvilket skaber utryghed. Det vigtigste I kan gøre er, at være der for barnet!

Så selvom det kan være meget frustrerende, at have et grædende barn der søger dig mere end normalt, er det vigtigste du kan gøre, at være der ubetinget for dit barn. Måske kan det hjælpe dig at huske på, at det “blot” er en fase, som går over igen.

Når alt det er sagt, er det selvfølgelig også vigtigt at huske på, at du også selv er et menneske, som har en grænse. Derfor er det en god ide at huske at bruge din partner eller jeres netværk. Når I, eller du, bliver meget frustreret over dit barns reaktion på tigerspringet, så få hjælp fra en som dit barn er tryg ved så du kan blive aflastet. Bare et par timer hvor du kan pleje dig selv, kan gøre en stor forskel i, hvordan du rummer dit barns frustration. Så med andre ord: Husk at du selv skal have iltmasken på først!

Et andet godt råd til at håndtere et Tigerspring, kan være at observere dit barn mellem springene. Find frem til hvad der gør dit barn helt roligt, og brug lige netop det, når I er midt i et af springene.

De 10 Tigerspring

5 uger – Sanserne

Dette første spring finder sted ca. 5 uger efter termin. Dit barns udvikling i dette spring vil være følgende:

 • Ser længere
 • Ser farver
 • Kan skelne lyde
 • Lugter bedre

Det er vigtigt at huske på, at der sammen med dette spring kommer et appetitspring, hvis du altså har født til termin. Appetitspring vil sige, at dit barn har brug for mere mad, end dine bryster producerer. Det betyder ikke, at du skal give barnet andet end dit bryst, men tværtimod at dit barn vil søge brystet meget, for at øge produktionen af mælk, så det matcher barnets behov.

Det tager oftest “kun” et par dage, så er både udviklingsspringet og appetitspringet overstået, men det kan være hårde dage for jer som forældre når de står på.

8 uger – Mønstre 

Det andet spring finder sted ca. 8 uger efter termin. I kan forvente at dette spring tager ca. 2 uger at komme igennem. Springet hedder mønstre, fordi udviklingen ligger i at se en sammenhæng i mønstre. For eksempel ved at barnet får øje på små detaljer, blandt på egne hænder og fødder, som derved pludselig får mere opmærksomhed. Derfor ser udviklingen i dette spring således ud:

 • Ser detaljer
 • Ser hænder
 • Ser fødder
 • Holder og drejer hovedet mere bevidst
 • Smiler mere
 • Bruger ansigtet mere

12 uger – Blide overgange

Efter kun få ugers pause fra slutningen af sidste spring, kommer springet “Blide overgange”, som heldigvis kun tager nogle dage. Det hedder “Blide overgange”, i det der er tale om opdagelsen af, at verden er i forandring. Det betyder at udviklingen ser således ud:

 • Verden er i forandring
 • Mere smidige bevægelser
 • Mere kontrol over stemmen og dermed flere lyde
 • Følger bevægelser og hvad der sker omkring barnet

19 uger – En verden af begivenheder 

Efter en god pause i springende, kommer der igen ca. 19 uger efter termin, det 4. spring, som kan tage helt op til 4-5 uger. Det er til gengæld også et spring, hvor der sker store ting med dit barn. Udviklingen ligger i følgende punkter:

 • Forstår verden bedre
 • Eks. legetøj der tages, holdes, puttes i munden
 • Bedre styrke i kroppen
 • Pludre
 • Triller

26 uger – En verden af sammenhæng

Dit barn er nu et halvt år fra terminsdatoen og i dette spring bliver dit barn mere bevidst. Springet tager omkring 4 uger og handler meget om hvordan barnet ser verden omkring det. Udviklingen ligger i dette spring ved følgende:

 • Verden er stor
 • Forstår sammenhæng
 • Mere bevidsthed
 • Forstår afstand

37 uger – Kategorier

Her er tale om endnu et spring, som tager omkring 4 uger. Dit barns forståelse, motorik og sprog er under rivende udvikling i dette spring, som kan beskrives med udvikling inden for følgende:

 • Genkender f.eks. dyr
 • Forstår forskellen på forskellige ting
 • Mere motorisk
 • Sproglig udvikling

46 uger – Rækkefølge

I dette spring begynder bevidstheden for alvor at komme i spil for barnet, specielt når det kommer til egne handlinger. Barnet begynder for alvor at undersøge og forstå rækkefølger. Springet tager ca. 5 uger at komme igennem og kan beskrives med følgende udviklingspunkter:

 • Forstår rækkefølgen. Eks. kan sætte klodser sammen
 • Bliver mere undersøgende. Eks. legetøj kastes ud over barnevognen
 • Mere bevidst om egne handlinger
 • Mere afprøvende og undersøgende

55 uger – Programmernes verden

Her er der tale om forståelse af rækkefølgen af forskellige handlinger (programmer). Springet kan føre til en del frustration hos barnet, da de forstår mere end de formår at udtrykke. Et eksempel på dette kan være at dit barn f.eks. henter en jakke når han/hun vil ud og gå en tur. Men hvordan skal du vide at barnet vil ud at gå, bare fordi det tager sin jakke. Så du siger bare “Fin jakke”, hvilket gør barnet frustreret og sur.
Springet tager 3 uger og kan beskrives med følgende punkter:

 • Forsøger at kommunikere – fører ofte til misforståelser
 • Kan noget med hjernen, men får det ikke udtrykt
 • Forstår handlinger og programmer, men har svært ved at udtrykke sig

64 uger – Principper

Her begynder dit barn at efterligne din gøren og laden, men uden at gøre det helt korrekt. Et eksempel kunne være at barnet tager dine bilnøgler, præcis som du gør når I går ud af døren, men i stedet for at gå ud af døren, tager barnet nøglerne med ud på toilettet og smider dem deri (du plejer jo også at smide noget derned).
Springet tager 5 uger og kan beskrives med følgende punkter:

 • Gør ”voksen” ting/ efterligner dig
 • Bestemte handlinger – bestemte reaktioner
 • Tænker frem – konsekvenstænkning
 • Solo leg – det giver mening at lege alene
 • Har brug for at være tæt på mor og far og forstår betydningen heraf

75 uger – Systemer

Dette sidste udviklingsspring tager 5 uger og hedder “Systemer” fordi det handler om at forstå systemernes verden. Barnet lærer ved at bruge sin egen opfindsomhed og afkode din reaktion herpå. På den måde lærer barnet via systemer, hvad der er rigtig og hvad der er forkert osv. Springet kan deles op i følgende punkter:

 • Opdager forskellen på mig og andre
 • Opdager hvor stor verden i virkeligheden er
 • Viser omsorg
 • Forstår forskel på regler (hjemme og i vuggestuen fx)

Selvom dette er det sidste af de 10 tigerspring, stopper dit barns udvikling selvfølgelig ikke her. Men reaktionen på udviklingen vil udarte sig på en anden måde, hvorved barnets behov for at komme godt igennem udviklingen også ændrer sig.

Artiklen er baseret på bogen “Vidunderlige uger”.

Del artikel:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Jordemoder Berit
Jordemoder Berit
Hele Danmarks jordemoder, Berit Wolff Roed (1977) har arbejdet som jordemoder på sygehuse i Holbæk, Roskilde og Hvidovre, siden hun blev uddannet fra professionshøjskolen i 2010. I 2017 gik hun fuld tid ind på at gøre Gravid.dk til Danmarks bedste informationsside for gravide, og året efter startede hun medlemsklubben som er online forberedelse af gravide og nybagte forældre.
Andre læste også:
Tigerspring
Baby
De 10 Tigerspring

Tigerspring er en måde at dele babys udvikling op i nogle trin. Forskning på området har vist, at børns udvikling

Babysvøb
Baby
3 ting du skal vide om babysvøb

Babysvøb betyder, at du svøber din baby stramt ind i et klæde. Det er en teknik, som har været brugt