Modertyper

Modertyper

Alle forældre har deres helt egen måde at være forældre på. Meget groft kan man dog ridse to forskellige typer mødre op. Gennem undersøgelser af nye forældres erfaringer og følelser, har man sammenlignet reaktioner og mønstre, og det er ud fra sådan en sammenligning, at der har dannet sig to forskellige typer mødre.

Typerne repræsenterer hver sin pol i et kontinuum, og de fleste kan sikkert genkende lidt af sig selv i hver type. Typerne skal selvfølgelig forstås som to repræsentative poler, der giver en kraftig forenkling af rigtige mennesker. De fleste befinder sig i realiteten et sted ind i mellem, med deres egen individuelle sammensætning af egenskaber og reaktioner.

De to poler

Den ene pol repræsenterer den ekstremt indlevende mor, mens den anden pol er den ekstremt styrende mor.

Generelt set kan man ikke tale om, at der er en bestemt måde at være forældre på, hvis man tilhører en bestemt befolkningsgruppe. Der er dog lavet undersøgelser, der viser, at ældre, veluddannende kvinder overvejende er styrende, mens ældre fædre hovedsageligt er mere involverede.

Ikke en rigtig og forkert type

Denne artikel skal ikke læses, som om der er en af typerne, der er mere rigtig end den anden. Beskrivelsen af typerne kan derimod være med til at skabe en forståelse for, hvordan dynamikken i en nybagt børnefamilie kan forme sig forskelligt, alt efter sammensætning af typer. Forældrenes typer påvirker, ligesom barnets temperament, den måde, familien kommer til at fungere på.

Modertyper

Den indlevende mor opfatter barnet som et omdrejningspunkt i sin verden. Hun opfatter barnet som social kompetent, og ser det som sin rolle at tolke, hvad barnet ønsker, så hun kan opfylde det. Hun finder sin identitet i at være mor og tror på, at hun er uerstattelig. Derfor står hun til rådighed i døgnets 24 timer.

Den styrende mor finder sin identitet i andre ting end det at være mor. Hun tror ikke, hun er uerstattelig og ønsker at dele omsorgen for barnet med andre. På den måde kan hun beholde sin selvstændighed og lave ting udenfor hjemmet. Hun tror på, at hvis man lærer barnet nogle bestemte regler og rytmer, så kan alle passe det.

Graviditet

De to modertyper oplever graviditeten vidt forskelligt.

Den indlevende mor synes, graviditeten er dejlig. Hun føler, at graviditeten er en bekræftelse af hendes kvindelighed. Den indlevende mor vender sin opmærksomhed indad og bliver fuldstændig optaget af graviditeten. Hun synes, de fysiske forandringer ved hendes krop er kærkomne tegn på, hvad der er i gang med at blive skabt. Den indlevende begynder hurtigst muligt at gå med graviditetstøj, og hun indretter sine spisevaner og sit liv efter graviditeten.

Hun bliver bekymret i slutningen af graviditeten, da hun føler, at hun bedst kan tage sig af barnet i livmoderen. Hun vil gerne føde naturligt med så få indgreb som muligt. I tilfælde af, at hun er nødtvunget til at få et kejsersnit, kan den indlevende mor godt føle sig utilstrækkelig efter fødslen. Hun føler sig ramt på sin kvindelighed, og hendes rolle som mor kan få en vanskelig start.

Den styrende mor er ikke speciel glad for de forandringer, graviditeten tilfører hendes krop, og hun glæder sig til at få sin krop for sig selv igen. Den styrende mor forsøger at pakke graviditeten væk under tøj, da hun føler, at graviditeten hører hjemme i den private sfære. Hun venter så længe som muligt med at gå i decideret graviditetstøj. Hun frygter, hvad graviditeten vil gøre for hendes figur, og hun glæder sig til fødslen er overstået, så hun kan få bragt sin krop tilbage i dens rette størrelse igen.

Den styrende mor giver sig ikke hen i graviditeten, men forsøger at opretholde kontrollen over sin krop. Når hun begynder at kunne føle barnets bevægelser, kan det være svært at acceptere det, fordi hun kan føle, at det underminerer hendes kontrol. Op til fødslen frygter den styrende mor, at hun kommer til at miste kontrollen over sig selv under fødslen, således at hun kommer til at opføre sig pinligt overfor de tilstedeværende ved fødslen.

Hun ønsker fødslen overstået så hurtigt og smertefrit som muligt og hun har ikke noget problem med smertestillende tiltag som eksempelvis epiduralblokade.

Forskellige fødselsreaktioner

Den indlevende mor ønsker som sagt en naturlig fødsel. Den er et privat anliggende mellem hende, barnet og hendes nærmeste, og hun ønsker at vente så længe som muligt med at tage på hospitalet. På hospitalet ønsker hun at være alene så meget som muligt på fødestuen. Efter fødslen er hun fuldstændig optaget af barnet og ønsker hurtigst muligt at være alene med det og sin mand.

Den styrende mor er bange for fødslen og ønsker overvågning af sundhedspersonale så meget som muligt under fødslen. Hun tager gerne tidligt på hospitalet, da hun betragter fødslen som en medicinsk begivenhed.

Efter fødslen er hun træt og ønsker, at nogen kan tage sig af barnet, så hun kan komme til kræfter og vænne sig til tanken om at være mor. Hun behøver støtte fra personalet under indlæggelsen, da hun er usikker på sig selv, og hun vælger ofte at blive på hospitalet så lang tid som muligt.

Den indlevende mor ønsker ikke hjælp fra personalet, og tager oftest hjem fra hospitalet så hurtigt som muligt. Hvor den ene type under graviditet og fødsel finder sine styrker, så opdager den anden type sin frygt for ikke at være god nok.

To måder at være mor på

De to typer er selvsagt mødre på to vidt forskellige måder. Den indlevende mor reagerer omgående, når barnet græder, mens den styrende mor skelner mellem forskellige slags gråd og mener, at barnet bør lære, at det ikke altid kan forvente underholdning. Det er en del af barnets socialisering. Den styrende mor forsøger at sætte amning i system og foretrækker, at barnet har sit eget værelse. Den indlevende mor ammer barnet efter behov og fortsætter, indtil barnet slipper eller falder i søvn ved brystet.

Hun foretrækker at barnet sover inde mellem sin mor og far. Den indlevende mor bærer barnet hos sig i en bæresele, mens den styrende mor foretrækker at bruge skråstol eller kravlegård.

Den indlevende mor vælger at holde orlov så længe som muligt, mens den styrende mor vælger at vende tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt og lade andre om at passe barnet. Hun foretrækker at få sit barn i vuggestue, da hun mener, at børn skal stimuleres af veluddannede, professionelle mennesker. Den indlevende mor vil typisk vælge dagpleje til sit barn, da hun ønsker, at det skal passes under så hjemlige forhold som muligt.

Betydning for type

Der er forskellige ting, der har betydning for, hvilken type forælder man er. Økonomi, alder, civil status, udannelsesniveau og jobsituation er alle faktorer, der kan gøre sig gældende, men den vigtigste er den personlige historie.

Den nye forælders forhold til sine egne forældre er det altafgørende. En ny mor, hvis egen mor har været indlevende, bliver som regel også indlevende. Mens en far, hvis egen far har været vigende, som regel også selv bliver vigende. Fædrenes typer afhænger af begge forældre, og måske særligt af moderen.

Skift af type

En anden betydning for, hvilken type forælder man udvikler sig til at være, er barnets temperament. Det skaber mulighed for, at forældre godt kan skifte type. Hvis en kvinde starter med at være indlevende, men får et barn med et højt aktivitetsniveau, så kan hun ende med at blive en styrende mor, idet dette måske fungerer bedre i forhold til barnet. Hun kan også blive tvunget til at ændre type, hvis hun for eksempel bliver alene med sine børn og bliver nødt til at udvide sin arbejdstid.

På samme måde kan en styrende mor også ændre sin orientering. For eksempel hvis hun får et handicappet barn, der kræver mere omsorg, kan hun ændre opfattelse. Skift i forældreorientering kan forekomme fra det ene barn til det andet, idet børn kan være meget forskellige. Og det er et bevis på, at der sker en gensidig påvirkning mellem børn og forældre.

Om forfatteren

Jordemoder Berit

Jordemoder Berit

Hele Danmarks jordemoder, Berit Wolff Roed (1977) har arbejdet som jordemoder på sygehuse i Holbæk, Roskilde og Hvidovre, siden hun blev uddannet fra professionshøjskolen i 2010. I 2017 gik hun fuld tid ind på at gøre Gravid.dk til Danmarks bedste informationsside for gravide, og året efter startede hun Gravidklubben som er online forberedelse af gravide og nybagte forældre.