Fadertyper

Fadertyper

Alle forældre har deres helt egen måde at være forældre på. Meget groft kan man dog ridse to forskellige typer fædre op. Gennem undersøgelser af nye forældres erfaringer og følelser, har man sammenlignet reaktioner og mønstre, og det er ud fra sådan en sammenligning, at der har dannet sig to forskellige typer fædre.

Typerne repræsenterer hver sin pol i et kontinuum, og de fleste kan sikkert genkende lidt af sig selv i hver type. Typerne skal selvfølgelig forstås som to repræsentative poler, der giver en kraftig forenkling af rigtige mennesker. De fleste befinder sig i realiteten et sted ind i mellem, med deres egen individuelle sammensætning af egenskaber og reaktioner.

Fadertyper

De to typer fædre kan beskrives som den ekstremt deltagende far og den ekstremt vigende far.

Generelt set kan man ikke tale om, at der er en bestemt måde at være forældre på, hvis man tilhører en bestemt befolkningsgruppe. Der er dog lavet undersøgelser, der viser, at ældre, veluddannende kvinder overvejende er styrende, mens ældre fædre hovedsageligt er mere involverede.

Ikke en rigtig og forkert type

Denne artikel skal ikke læses, som om der er en af typerne, der er mere rigtig end den anden. Beskrivelsen af typerne kan derimod være med til at skabe en forståelse for, hvordan dynamikken i en nybagt børnefamilie kan forme sig forskelligt, alt efter sammensætning af typer. Forældrenes typer påvirker, ligesom barnets temperament, den måde, familien kommer til at fungere på.

Uanset hvilken type far du er, eller du skal have barn med, er det fælles for alle typer at de kan have gavn af at forberede sig til fødslen. Derfor har vi her hos Gravidklubben.dk lavet et fødselsforberedelseskursus som er forbudt for kvinder. Kurset følger automatisk med når du melder dig ind i Gravidklubben. Her finder du rigtig mange andre kurser og nyttig information for dig som gravid.

Graviditeten

Den deltagende far er meget optaget af sin partners graviditet. Han involverer sig i alle aspekter af graviditeten. Han deltager i fødselsforberedelse, jordemodersamtaler og lægebesøg. Han læser bøger om spædbørn, og han finder en del af sin identitet i det kommende faderskab. Han snakker med barnet og kæler for maven. Den deltagende far vil gerne være med til at bestemme, hvad partneren skal spise, og hvordan hun skal leve under sin graviditet.

Den vigende far reagerer med maskulin stolthed over graviditeten. Han involverer sig ikke i graviditeten. Han taler ikke om det og tager ikke med til forberedelserne, da det ville få ham til at føle sig fejlplaceret og usikker. Han involverer sig i sit arbejde og tager måske ekstra arbejde. Han kan ikke forstå konceptet om det nyfødte barn og er bange for, om han kan tage sig af det.

Fødslen

Den vigende far har måske ikke lyst til at medvirke ved fødslen, og hvis han gør, har han måske svært ved at finde ud af, hvad han skal stille op med sig selv. Han kan ikke lide at se sin partner i smerte og er taler for, at hun får smertestillende medicin. Når barnet er født, forholder han sig passivt og vil gerne stå lidt på afstand og se til.

Han har brug for tid til at vænne sig til barnet og tanken om, at han nu er blevet far. Den vigende far skal have tid til selv at nærme sig barnet og kan måske føle sig inkompetent og såret på sin maskuline stolthed, hvis han tvinges til at holde barnet, før han selv er parat.

Den deltagende far er meget aktiv under fødslen. Han ønsker indflydelse på, hvordan fødslen skal forløbe og vil måske forsøge at tale sin partner fra at få smertestillende eller modtage et kejsersnit. Han opfatter sig selv som barnets talerør. Den deltagende far vil meget gerne hjælpe med at få barnet ud, og han er ivrig efter at klippe navlestrengen over. Han har barnet hos sig, mens moren bliver vasket efter fødslen. Han er i en tilstand af øget sensitivitet og føler, at han og barnet er forbundet med hinanden.

Efter fødslen

Den deltagende far vil i tiden efter fødslen være ivrig efter at tage sig af barnet. Han vil gerne bade det og gå tur med det i barnevognen. Han bærer det også gerne i en bæresele. Den vigende far ser det som sit ansvar at forsørge familien og vil blive mere involveret i barnet med tiden. Især hvis det er en dreng, vil han blive mere og mere involveret, efterhånden som far og søn udvikler de samme interesser.

Betydning for type

Der er forskellige ting, der har betydning for, hvilken type forælder man er. Økonomi, alder, civil status, udannelsesniveau og jobsituation er alle faktorer, der kan gøre sig gældende, men den vigtigste er den personlige historie.

Den nye forælders forhold til sine egne forældre er det altafgørende. En ny mor, hvis egen mor har været indlevende, bliver som regel også indlevende. Mens en far, hvis egen far har været vigende, som regel også selv bliver vigende. Fædrenes typer afhænger af begge forældre, og måske særligt af moderen.

En anden betydning for, hvilken type forælder man udvikler sig til at være, er barnets temperament. Det skaber mulighed for, at forældre godt kan skifte type.

Om forfatteren

Andre læser lige nu

Seneste indlæg

Find os på Facebook